TIG-varjenje

TIG-varjenje

RAZLAGA PROCESA

TIG varjenje je primerno za vse kovinske materiale. Pri TIG varjenju se oblok vzpostavi med netaljivo volframovo elektrodo in varjencem. Dodajni material se dodaja posebej, ročno ali avtomatizirano. Zaščitni plin ima nalogo zaščititi talino vara pred vplivom okoliške atmosfere. Prisotnost kisika uniči volframovo elektrodo. Proces lahko uporablja istosmerni ali izmenični tok. Istosmerni tok z minus polom na elektrodi se običajno uporablja za varjenje jekel, bakrovih zlitin, titana in cirkonija, izmenični tok za aluminij.

 

MESSERJEVE REŠITVE

Messer ima v programu zaščitne pline za TIG varjenje. Pri visoko legiranih jeklih na bazi Ni, se lahko uporablja dodatek vodika (2% do 7,5%), kot redukcijska komponenta. Odvisno od debeline osnovnega materiala, se za bakrove litine in lahke kovine lahko dodaja helij (do 90%).

Prednosti:

  • visoka varnost procesa
  • odlične trdnostne lastnosti
  • visoka kvaliteta temena vara
  • zmanjšanje stroškov varilnega procesa
  • primerno za vse pozicije varjenja

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Edvard
Bjelajac
Razvojnik specialist