Lasersko varjenje

Lasersko varjenje

RAZLAGA PROCESA

Lasersko varjenje za izvor energije uporablja usmerjen laserski žarek. Začetek njegove uporabe pri varjenju sega v pozna 60. leta. Lasersko varjenje spada med procese varjenja z visoko gostoto energije, kar ima za posledico ozek in globok uvar, nizko vneseno energijo in minimalno deformacijo osnovnega materiala. 
Z laserjem je mogoče variti vse konstrukcijske, kovinske materiale. Glede na gostoto uporabljene energije lahko poteka s prevodom toplote ali kot  poglobljeno varjenje s parnico. Kot laserski izvor se uporabljata  Nd:YAG in CO2, vse pogosteje pa tudi diodni laser.

 

MESSERJEVE REŠITVE

Lasersko varjenje lahko poteka z ali brez uporabe zaščitnega plina. Uporaba zaščitnega plina je povezana z izborom osnovnega materiala. V ta namen so izdelane zaščitne plinske mešanice s specialnimi dodatki. 
Messer ponuja zaščitne pline in tehnično podporo. 
Nestrokovna uporaba namenskih mešanic je povezana s tveganjem pri kvaliteti zvarnega spoja. Kadar se odločate za uporabo, je pomembna vključitev dobavitelja tehničnih plinov. 

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Bjelajac, Edvard
Edvard
Bjelajac
Razvojnik specialist