Lasersko varjenje

Lasersko varjenje

RAZLAGA PROCESA

Lasersko varjenje za izvor energije uporablja usmerjen laserski žarek. Začetek njegove uporabe pri varjenju sega v pozna 60. leta. Lasersko varjenje spada med procese varjenja z visoko gostoto energije, kar ima za posledico ozek in globok uvar, nizko vneseno energijo in minimalno deformacijo osnovnega materiala. 
Z laserjem je mogoče variti vse konstrukcijske, kovinske materiale. Glede na gostoto uporabljene energije lahko poteka s prevodom toplote ali kot  poglobljeno varjenje s parnico. Kot laserski izvor se uporabljata  Nd:YAG in CO2, vse pogosteje pa tudi diodni laser.

 

MESSERJEVE REŠITVE

Lasersko varjenje lahko poteka z ali brez uporabe zaščitnega plina. Uporaba zaščitnega plina je povezana z izborom osnovnega materiala. V ta namen so izdelane zaščitne plinske mešanice s specialnimi dodatki. 
Messer ponuja zaščitne pline in tehnično podporo. 
Nestrokovna uporaba namenskih mešanic je povezana s tveganjem pri kvaliteti zvarnega spoja. Kadar se odločate za uporabo, je pomembna vključitev dobavitelja tehničnih plinov. 

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Bjelajac, Edvard
Jamnikar, Stanko