Plazemsko rezanje

Plazemsko rezanje

RAZLAGA PROCESA

Plazemski razrez se uporablja za razrez nelegiranih in nizko legiranih jekel, visoko legiranih jekel in neželezovih zlitin. Oblok za taljenje materiala zagotavlja plazemski izvor. Talina se odpihne z mesta rezanja z rezalnim plinom. Pri manjših debelinah pločevin je ekonomično uporabljati laserski razrez. Z naraščanjem debeline narašča konkurenčnost plazemskega razreza.

Uporaba plazme je priporočljiva, kjer se zahteva visoka kvaliteta reza.

 

MESSERJEVE REŠITVE

Zaščitni plin obdaja plazemski žarek in ščiti talino vara od okoliške atmosfere. Plazemski plin, ki obdaja elektrodo je običajno Argon. Zaščitni plin je kisik ali dušik. Messer ponuja zaščitne pline in tehnično podporo.

Prednosti:

  • rezi s čistimi robovi
  • dimenzijska ustreznost
  • ekonomičnost

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Bjelajac, Edvard
Jamnikar, Stanko