Kisik

Kisik

NAGNJENOST K POVEZOVANJU

Splošni podatki o kisiku

Simbol: O
Vrstno (atomsko) št. : 8
Masno št.: 16
Relativno atomska masa[1]: 15, 9994
Skupina: VI.
Perioda: 2.

Kisik predstavlja 20,942 odstotka zraka in 50,5 odstotka ozračja (hidrosfera, biosfera in litosfera skupaj).

KEMIJSKE LASTNOSTI KISIKA

Z lahkoto reagira, veže se skoraj z vsemi drugimi elementi, je del skoraj vseh procesov zgorevanja in korozije. 
Metoda proizvodnje: Ločevanje zraka

PODROČJA UPORABE

Pospeševanje kemijskih reakcij v različnih industrijskih panogah in pri mnogo procesih: dviganje tališč v kovinski, keramični in steklarski industriji, pospeševanje bioloških in biokemičnih procesov, na primer pri čiščenju vode, pomožna in aktivna snov v zdravstvu in še mnogo drugega.

Več kot polovica tistega dela našega planeta, ki je dostopen ljudem – natančneje 50,5 odstotkov − je sestavljena iz kisika. To je delež tega elementa v ozračju, hidrosferi (vodah) in v zemeljski skorji do globine 16 kilometrov. Tako je že samo na osnovi njegove mase kisik najpomembnejši element našega sveta.

Tudi v vesolju je kisik tretji najpogostejši element za vodikom in helijem, čeprav v veliko manjšem razmerju kot na Zemlji. Sestavlja približno 0,8 odstotka našega sončnega sistema. Industrijske dejavnosti reaktivne lastnosti kisika izkoriščajo za čim bolj uspešno in stroškovno učinkovito proizvodnjo izdelkov. Kisik je del večine industrijskih procesov, v katerih igrajo pomembno vlogo zgorevanje ali kemijske reakcije – vse od proizvodnje jekla do čiščenja voda.

ZGODOVINA KISIKA

Izraz »kisik« (angl. oxygen) je rezultat napake v zgodnjem naravoslovju. Prvi kemiki v 18. stoletju so mislili, da je ta brezbarvni plin brez vonja odgovoren za tvorjenje kislin. Zato so ga poimenovali »oxygenium« (sredstvo za tvorjenje kislin), kar izhaja iz grške besede za kislino: »oxys«.

Fizikalne lastnosti plinov - pasica

FIZIKALNE LASTNOSTI PLINOV

Želite raziskati lastnosti najpogostejših industrijskih plinov, kot je preračunavanje pogosto uporabljenih enot, iskanje bistvenih in osnovnih fizikalnih lastnosti plinov ali pa raziskovanje različnih plinov glede na določeno lastnost?

Objavi pripomočke

ContactFormSplosno

Pozanimajte se ...

Obrazec

WebFormSplosneInformacije

Prišlo je do napake pri obdelavi vaše registracije. Dvokliknite vnesene podatke.

Pošljite nam elektronsko sporočilo z vašim vprašanjem.

Soglašam s politiko varstva osebnih podatkov Messer Slovenija. Soglasje lahko kadarkoli prekličem.
Besedilo za prepoznavanje Osveži CAPTCHA