Varstvo okolja

Okoljske smernice

Messer spoštuje okoljevarstvene smernice, ki jih je družba razvila kot podlago za svojo poslovno dejavnost:

Messer bo:

 • določil materialni vpliv svoje dejavnosti na okolje in postavil cilje za nenehno izboljševanje vpliva na okolje;
 • zmanjšal vpliv svojih izdelkov in storitev na okolje;
 • si prizadeval za preprečevanje onesnaževanja okolja;
 • zmanjšal nastajanje odpadkov in podprl programe za preprečevanje onesnaževanja;
 • zagotovil načela delovanja, procese, postopke in vire za izvajanje svojih okoljskih smernic ob upoštevanju najboljše razpoložljive tehnologije;
 • spodbujal osebje, da deluje na okolju prijazen način tako na delovnem mestu kot doma;
 • spodbujal nenehno doseganje minimizacije odpadkov;
 • izpolnjeval ali presegal zahteve obstoječe okoljske zakonodaje;
 • izvedel oceno vplivov na okolje pred izgradnjo novih objektov ali spreminjanjem obstoječih objektov;
 • si prizadeval za odprto in iskreno komunikacijo z vsemi zainteresiranimi stranmi in sosedi;
 • zmanjšal porabo energije in, kjer je mogoče, ponovno uporabil materiale na ekonomsko izvedljiv način.

Trenutni projekti za varovanje okolja so opisani v našem letnem poročilu o družbeni odgovornosti podjetij.