Metalurgija

Metalurgija

ELEMENTARNI PLINI:

Kisik, Dušik, Argon

PODROČJA UPORABE

  • Jeklo: za taljenje, transport taline in pri žarjenju,
  • Barvne kovine : za taljenje  in transport/refinacijo taline
  • Livarne: za zaščito pri taljenju v talilnih pečeh in transport taline
  • Pol izdelki: pri žarilnih pečeh in toplotni obdelavi v zaščitni atmosferi
  • Proizvodnja stekla: talilne peči
  • Proizvodnja kamene volne, izolativnih materialov: talilne peči

NAJPOGOSTEJŠI PROCESI ZA OBDELAVO PRI KATERIH SE UPORABLJAJO ZAŠČITNI PLINI

Karbonitriranje

Pri karbonitriranju se nanaša ogljik ali dušik v plinu na površino jekla.

 

Galvaniziranje

Dušik se uporablja za prepihovanje površine pred galvanskim nanosom, s ciljem doseganje boljšega oprijema.

Utrjevanje

 

Dušik se uporablja kot zaščitna atmosfera pri povečevanju trdnostnih lastnosti jekel.

Nitriranje

Pri nitriranju se uporablja zaščitna atmosfera dušika, ki pri povišanih temperaturah med procesom difundira v osnovni material.

Kaljenje in ohlajanje

Plini se uporabljajo pri ohlajanju žarjencev v vakuumski peči, enako so uporabni pri ohlajanju v tekočini.

Pospeševanje gorenja

Kisik se uporablja za pospeševanje gorenja v metalurških pečeh.

Prepihovanje taline

V jeklarstvu se pri izdelavi jekla prepihuje talina z argonom in dušikom.

Sintranje

S sintranjem proizvedeni v kontrolni atmosferi imajo lahko višjo trdoto (martenzit) ali nižnjo (martenzit/bainit). To nadzorujemo z ohlajevalno hitrostjo, z uporabo plinov (dušik).

PovezavaStranPliniFormMetalurgija

Objavi pripomočke

Bernard
Grobelnik
Razvojnik specialist