Vodik

Vodik

Splošni podatki o vodiku

Simbol: H
Vrstno (atomsko) št.: 1
Masno št.: 1,2,3 
Relativno atomska masa:  1,00794
Skupina: I.
Perioda: 1. 

Vodik je najlažji med vsemi plini. Med načini njihove proizvodnje so najpomembnejši katalitični postopki reformiranja (Steam-Reforming) in kloralkalična elektroliza. Zaradi svojih fizikalnih in kemičnih lastnosti se vodik precej uporablja v industriji kot gorilni plin za posebne uporabe, kot zaščitni plin v toplotni obdelavi, živilski tehnologiji in elektroniki. Zaradi visoke toplotne prevodnosti se uporablja tudi kot hladilni plin, na primer za generatorje.

Več kot dve tretjini proizvedenega vodika na svetu se uporablja v kemični industriji. Pri tem se glavni delež uporablja za sintezo amoniaka in metanola. Poleg tega uporablja kemična industrija številne hidrirne postopke, ki so delno poznani pod imeni »hydrofining« in »hydrotreating«. V zadnjem času se vodik obravnava tudi kot alternativni vir energije v prihodnosti.

Fizikalne lastnosti plinov - pasica

FIZIKALNE LASTNOSTI PLINOV

Želite raziskati lastnosti najpogostejših industrijskih plinov, kot je preračunavanje pogosto uporabljenih enot, iskanje bistvenih in osnovnih fizikalnih lastnosti plinov ali pa raziskovanje različnih plinov glede na določeno lastnost?

Objavi pripomočke

ContactFormSplosno

Pozanimajte se ...

Obrazec

WebFormSplosneInformacije

Prišlo je do napake pri obdelavi vaše registracije. Dvokliknite vnesene podatke.

Pošljite nam elektronsko sporočilo z vašim vprašanjem.

Soglašam s politiko varstva osebnih podatkov Messer Slovenija. Soglasje lahko kadarkoli prekličem.
Besedilo za prepoznavanje Osveži CAPTCHA