Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigacijski meni

Živilska industrija – plini Messer - Messer Slovenija d.o.o

Drobtinica

Živilska industrija

Živilska industrija

Linija čistih plinov in plinskih mešanic Gourmet se uporabljajo za:

  • Pakiranje v zaščitni oz. modificirani atmosferi (MAP Modified Athmosphere Packaging)
  • Zamrzovanje, namrzovanje  in hlajenje živil s plini v tekočem stanju - Kriogeno hlajenje in zamrzovanje
  • Transport živil s suhim ledom
  • Uporaba ogljikovega dioksida za hitrejšo rast in razvoj rastlin v rastlinjakih
  • Zaščita vina z inertnimi plini

STANDARDI PRI ŽIVILSKIH PLINIH

V podjetju  Messer Slovenija d.o.o. smo že v preteklosti uvedli HACCP – sistem, v letu 2012 pa smo ta sistem nadgradili s standardom ISO 22000, s katerim smo vzpostavili strukturiran sistem vodenja varnih živil in ga integrirali v že obstoječ sistem vodenja kakovosti po ISO 9001.  

S standardom ISO 22000 naša organizacija v prehranski verigi dokazuje, da je sposobna nadzorovati dejavnike tveganja in s tem zagotoviti varnost svojih proizvodov.

Objavi pripomočke

Plini za živila

Šibila, Dejan

Dejan
Šibila
Razvojnik specialist

Ugnezdene aplikacije

Obrazec

SI_Form_GENERAL CONTACT FORM

Prišlo je do napake pri obdelavi vaše registracije. Dvokliknite vnesene podatke.
Soglašam s pogoji varstva osebnih podatkov Messer Slovenija. Soglasje lahko kadarkoli prekličem.
Besedilo za prepoznavanje Osveži CAPTCHA