Pakiranje v zaščitni atmosferi

Pakiranje v zaščitni atmosferi

Pakiranje v zaščitni oz. modificirani atmosferi (MAP Modified Athmosphere Packaging

  • podaljša trajnost izdelkov, izboljšan optični vtis svežine, večja fleksibilnost pri pakiranju in distribuciji
  • N2, CO2 in O2 – idealni plini za pakiranje v zaščitni atmosferi
  • Ogljikov dioksid – zmanjšuje rast bakterij/plesni, >20% CO2
  • Kisik – omogoča rast aerobnih bakterij in plesni, vendar zavira aktivnost anaerobnih bakterij in obarva meso rdeče
  • Dušik – inertni plin, ki zavira reakcije

Application technology packaging in the Food & Beverages sector

Objavi pripomočke

Plini za živila

Šibila, Dejan

Dejan
Šibila
Razvojnik specialist