Zamrzovanje in hlajenje zivil

Zamrzovanje in hlajenje živil

Zamrzovanje, namrzovanje  in hlajenje živil s plini v tekočem stanju - Kriogeno hlajenje in zamrzovanje

  • Uporabljamo tekoči dušik (Gourmet N) in tekoči ogljikov dioksid (Gourmet C)
  • Kriogensko zamrzovanje – hitro in učinkovito zamrzovanje brez uničenja celične strukture produkta
  • Suhi led kot ogljikov dioksid v trdnem stanju se uporablja za hlajenje mesne mase v mešalcih

Za tovrstne aplikacije se uporabljajo linearni in spiralni zamrzovalni tuneli, zamrzovalne omare ali pa vibracijski zamrzovalniki.

Objavi pripomočke

Plini za živila

Šibila, Dejan

Dejan
Šibila
Razvojnik specialist