Oblocno lotanje

Obločno lotanje

RAZLAGA PROCESA

Obločno spajkanje je podobno MAG varjenju.  Varilna žica se preko podajalnih koles dodaja na mesto obloka. Spajkanje  poteka v zaščitnem plinu. Vpliv zaščitnega plina je odvisen od njegove kemične sestave. Pravilne nastavitve varilnih parametrov preprečijo taljenje površine osnovnega materiala. Spoj je podoben kot pri plamenskem spajkanju. Za spajkanje pogosto uporabljamo dodajne materiale:

Naziv

Temperatura tališča 

[°C]

Meja elastičnosti 

[N/mm²]

Meja plastičnosti 

[N/mm²]

Raztezek

[%]

CuSi3

900 - 1025

250>120

340 - 460

40-46

CuAl8

1030 - 1040

180

380 - 450

40

CuAl8Ni2

1030 - 1050

290

530 - 590

>30

CuAl5Mn1Ni1

1043 - 1074

-

430

35

 

MESSERJEVE REŠITVE

Messer ima v programu zaščitne pline za obločno spajkanje. Za ta namen se običajno uporabljajo inertni zaščitni plini, kot sta Argon in Helij ter njihove mešanice. Glede na aplikacijo se dodajajo tudi majhne količine aktivnih plinov.

Prednosti

  • Visoka stabilnost procesa
  • Izboljšana kvaliteta spoja
  • Zelo dobre trdnostne lastnosti vara
  • Zelo dobra korozijska odpornost
  • Povečana hitrost varjenja

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Bjelajac, Edvard
Jamnikar, Stanko