Plamensko spajkanje

Plamensko spajkanje

RAZLAGA PROCESA

Pri procesu plamenskega spajkanja se uporablja kombinacija gorilnega plina in kisika. Za razliko od varjenja se pri spajkanju osnovni material ne stali, spoj se ogreje samo do tališča dodajnega materiala., ki se običajno dodaja v obliki žice in zvezno podaja na mesto spajkanja. Med obema osnovnima materialoma je potrebno zagotoviti ozko režo, v katero se zaradi kapilarnega efekta povleče talina dodajnega materiala. Spajki se dodaja talilo, ki izboljša omakanje med osnovnim materialov in spajko.

Glede na delavno temperaturo ločimo mehko-, trdo in visoko temperaturno spajkanje.

MESSERJEVE REŠITVE

Plamen za varjenje je sestavljen iz plina in kisika.  Najpogosteje uporabljen plin je Acetilen.

Prednosti:

  • Dobro premeščanje lukenj
  • Predpriprava varjencev je enostavna
  • Proces je uporaben za delo na terenu 
  • Primerno za železove in ne železove zlitine.

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Bjelajac, Edvard
Edvard
Bjelajac
Razvojnik specialist