Lasersko rezanje

Lasersko rezanje

RAZLAGA PROCESA

Pri laserskem razrezu, laserski žarek služi kot izvor toplote. Rezanje z laserskim žarkom je razdeljeno na tri procese. Poleg plamenskega rezanja in fuzijskega rezanja obstaja možnost sublimacijskega rezanja, kjer se material neposredno pretvori iz trdnega v plinasto stanje.

Rezalni plin se uporablja za zgorevanje ali izpih taline s področja rezanja.

 

MESSERJEVE REŠITVE

Kisik (plamensko rezanje) in dušik (fuzija, sublimacija) se uporabljata kot rezalna plina. Messer dobavlja zaščitne pline in nudi tehnično podporo.

Prednosti:

  • rezi s čistimi robovi
  • dimenzijska ustreznost
  • ekonomičnost

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Edvard
Bjelajac
Razvojnik specialist