Plamensko varjenje

Plamensko varjenje

OPIS POSTOPKA

Plamensko varjenje je najstarejši postopek spajanja kovinskih materialov. Pri tem postopku se kovina s plamenom gorilnega plina in kisika segreje do temperature tališča. Ob dodajanju varilne žice se stali osnovni in dodajni material v talino. Ta postopek je še vedno uporaben za določena popravila in servisiranje. 

MESSERJEVE REŠITVE

Za vzpostavitev plamena se uporablja gorilni plin in kisik. Kot gorilni plin se za varjenje uporablja acetilen. 

Prednosti:

  • dobra premostitev reže
  • majhne zahteve glede priprave zvarnega roba
  • zelo dostopen postopek glede na kraj uporabe (na gradbiščih…)
  • uporaben za jeklene kot tudi nejeklene materiale

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Edvard
Bjelajac
Razvojnik specialist