Navarjanje

Navarjanje

OPIS POSTOPKA

Cilj metalizacije je doseči lastnosti na površini, ki jih osnovni material nima. Med te lastnosti štejemo:

 • korozijska obstojnost 
 • obstojnost na obrabo
 • termična in električna izolacija ali prevodnost 
 • vizualne lastnosti

Najpogosteje se metalizirajo kovine.  Pri tem se uporabljajo metode, katerih princip delovanja je znan iz tehnike spajanja, na primer:

 • lotanje
 • elektroobločno varjenje
 • varjenje v zaščiti plina in mešanic
 • plazemsko navarjanje s prahom

 Za materiale občutljive na toploto ali nekovinske materiale so bili razviti posebni postopki kot na primer:

 • termično nabrizgavanje 
 • vakumska metalizacija
 • galvansko ali potopno cinkanje 
 • galvansko kromiranje

 

MESSERJEVE REŠITVE

Izbira postopka in potrebnih plinov pogosto postavlja uporabnika pred zahtevno nalogo. Messer dobavlja pline in znanje za vaše potrebe.

 

Prednosti:

Metalizacija sestavnih delov omogoča dosego kombinacije različnih lastnosti, ki izboljšajo končne izdelke, kot na primer:

 • dolgo življenjsko dobo izdelkov
 • zmanjšanje materialnih, proizvodnih in vzdrževalnih stroškov
 • širijo uporabnost izdelkov
 • obratovanje naprav brez motenj

Objavi pripomočke

Plini za varjenje in rezanje

Objavi pripomočke

Edvard
Bjelajac
Razvojnik specialist