Transport suhega ledu

Transport suhega ledu

Granulat suhega ledu se dobavlja v izoliranih posodah, ki so lahko za:

  • Enkratno uporabo   (škatle različnih velikosti iz stiroporja) kapacitete nekaj 10 kg.
  • Večkratno uporabo   (plastične, dvostenske izolirane plastične škatle) kapacitete do 420 kg).

VARNOSTNA OPOZORILA:

  • ROKOVANJE: Temperatura suhega ledu je -78.5°C. Obvezna uporaba zaščitnih usnjenih rokavic in zaščitne obleke za dele telesa, ki lahko pridejo v dotik z suhim ledom. Kratkotrajen kontakt z suhim ledom ni škodljiv, daljši kontakt suhega ledu z kožo povzroča ozebline.
  • SHRANJEVANJE: Suhi led shranjujemo v izoliranih posodah. Posode za suhi led niso nepredušno zaprte, ker suhi led, ki sublimira povzroča nadtlak.  Shranjevanje izoliranih posod suhega ledu mora biti v dobro prezračevanih prostorih. Izhajajoči plinasti ogljikov dioksid je težji od zraka in se zadržuje na tleh.
  • PREZRAČEVANJE: Sestava atmosfere je 78 % N2, 21%O2 in 0,03% CO2. Povišanje koncentracije CO2 nad 0,5% predstavlja nevarnost. Koncentracije CO2 pod 0,5% lahko povzročijo hitrejše dihanje in glavobol, hujših posledic ni. Če se suhi led prevaža v zaprtem prostoru, npr. v avtomobilu, kombiju in podobno, dlje kot 10 min, obvezno zagotoviti zračenje. Ne vstopajte v slabo prezračevane prostore, kjer se skladišči suhi led, ne da bi predhodno prezračili prostor.
  • PREVZEM IN TRANSPORT: V 24 urah izhlapi okoli 10% suhega ledu, zato je primerno naročeni suhi led čim prej porabiti. Za transport suhega ledu se uporabljajo dobro izolirani zabojniki.
  • OZEBLINE: Ozebline povzročene s suhim ledom se oskrbi enako kot ostale ozebline.

Objavi pripomočke

Dejan
Šibila
Razvojnik specialist
Mitja
Obrovnik
Koordinator prodaje

Objavi pripomočke