Peskanje s suhim ledom

Peskanje s suhim ledom

Peskanje s suhim ledom je neprevoden, neabraziven in netoksičen postopek.

Ogljikov dioksid v trdnem stanju imenujemo suhi led. Je inerten plin, brez vonja in okusa, v majhnih koncentracijah (0,03%) ga najdemo v atmosferi.

Temperatura suhega ledu je -79°C, pri segrevanju sublimira brez vmesnega stanja.

Za peskanje se suhi led oblikuje v pelete.

UPORABA PESKANJA S SUHIM LEDOM

Elektroindustrija: elektromotorji, generatorji, tiskana vezja,

Prehrambena industrija: procesna oprema v prehrambeni industriji, npr. peči, transportni trakovi, mešalci,…

Knjigovezništvo: odrstranjevanje lepila s strojev

Brizganje plastike: čiščenje orodij

Tiskarska industrija: čiščenje strojev

Lesna industrija: čiščenje lepil, lakov in smole s strojev

Farmacija: procesna oprema v farmacevtski industriji, npr. transportni trakovi, reaktorji, posode

Avtomobilska industrija: za čiščenje kalupov (ostanki gume, lepil, barve,…), tekoči trak.

Livarstvo: kalupi, ostanki grafita

Ostale aplikacije: čiščenje plesni, čiščenje opreme v tiskarnah.

PROCES ČIŠČENJA S SUHIM LEDOM

Proces čiščenja sestoji iz naslednjih faz:

  • obstreljevanja površine z curkom suhega ledu, ki zaradi kinetične energije na površini povzroči razpoke v umazaniji,
  • termični šok, povzroči ločevanje umazanije s podlage zaradi različnega temperaturnega raztezka od osnovnega materiala.
  • povečanje površine, ob sublimaciji suhega ledu se volumen poveča za okoli 700 x, kar je podobno lokalni eksploziji, kar  loči umazanijo od osnovnega materiala.

Objavi pripomočke

Dejan
Šibila
Razvojnik specialist
Mitja
Obrovnik
Koordinator prodaje

Objavi pripomočke