Vizija in poslanstvo

Vizija, poslanstvo in vrednote

Messer je največji družinsko voden specialist za tehnične pline, prisoten na osrednjih trgih Evrope, Azije in Amerike. Ravnamo trajnostno, da bi izpolnili potrebe svojih kupcev, skladno z našo družbeno odgovornostjo do oseb, razvoja in okolja.

 

NAŠA VIZIJA

Messer je pomembna skupina za industrijske pline na osrednjih trgih Evrope, Azije in Amerike.

Messer je in bo ostalo neodvisno družinsko podjetje. Razmišljamo dolgoročno  in ukrepamo odločno, naše merilo je trajen uspeh.  
Skupaj s svojimi partnerji in povezanimi podjetji na področjih tehnologij obrabe, fuzije in rezanja ter natančnih instrumentov razvijamo sinergije ter izpolnjujemo zahteve svojih kupcev strokovno, zanesljivo in inovativno. 

To je tisto, zaradi česar smo prva izbira za svoje stranke in zaposlene.

 

NAŠE POSLANSTVO

Kot lastniško upravljano družinsko podjetje z bogato tradicijo, smo osredotočeni na prihodnost, pri čemer upoštevamo specifičnost svojih obstoječih trgih. Svoje izkušnje in strokovno znanje uporabljamo tudi za razvijanje svojega položaja na novih trgih.

Svojim strankam nudimo širok nabor tehničnih in medicinskih plinov ter živilskih in posebnih plinov, ki segajo od acetilena do ksenona. Naš prodajni program dopolnjujejo naše odlične storitve ter najsodobnejše tehnične naprave in oprema.

V svojih tehnološko naprednih centrih v sodelovanju s kupci razvijamo tehnologije za uporabo plinov v skoraj vseh industrijah, živilski tehnologiji, medicini, znanosti in v raziskavah.

Zaradi učinkovitih in predanih zaposlenih ter fleksibilnosti in bližine, nas kupci na lokalnih trgih obravnavajo kot želene partnerje.

S podjetniško žilico, dolgoročnim razmišljanjem in stalnimi izboljšavami procesov, ustvarjamo dodano vrednost svojim strankam ter tako dolgoročno zagotavljamo svoj medsebojni uspeh.

Dobra finančna osnova in pošteni dobiček nam zagotavljajo neodvisnost ter omogočajo trajnostno rast.

 

NAŠE VREDNOTE

USMERJENOST K STRANKAM

Osredotočeni smo na posamezne potrebe svojih strank ter jim pomagamo izboljševati konkurenčnost in učinkovitost.

USMERJENOST K ZAPOSLENIM

Usposabljamo, razvijamo in spodbujamo motivirane in učinkovite zaposlene z integriteto. Od zaposlenih pričakujemo, da so iznajdljivi in odgovorni timski delavci.

ODGOVORNO RAVNANJE

Zelo resno prevzemamo družbeno odgovornost do zaposlenih in družbe.

  • Varnost: zavezani smo k varnosti svojih zaposlenih in varni proizvodnji, ravnanju in uporabi svojih izdelkov.
  • Zdravje: določili smo delovne standarde, ki zagotavljajo dobro zdravje in počutje vseh posameznikov.
  • Okolje: kot del širše družbe smo zavezani k varovanju okolja.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Z odgovornim upravljanjem svojih virov in uporabo nadarjenosti svojih zaposlenih, dolgoročno povečujemo vrednost svojega podjetja.

ODLIČNOST

Naše dejavnosti temeljijo na tehničnem in strokovnem znanju, inovativnosti, fleksibilnosti in na sposobnosti hitrega odločanja.

VZAJEMNO ZAUPANJE IN SPOŠTOVANJE

Verjamemo, da sodelovanje temelji na zaupanju, iskrenosti, preglednosti in na odkritem komuniciranju. Spoštujemo in upoštevamo kulturo in socialne navade v državah, v katerih delamo.

Objavi pripomočke