Varnost zaposlenih

Varnost naših zaposlenih

Varnost pri delu je osnovni element našega delovanja, kar velja tudi za delo z našimi strankami. Varnost, zdravje in zaščita pri delu so pri nas trdno zakoreninjeni in spremljajo vse naše vsakodnevne procese. Kompleksno poglavje varnosti obravnavamo na način, da našim strokovnjakom omogočimo izvajanje ustreznih ukrepov na posameznih področjih delovanja.

Varno ravnanje s plini, varnost pri delu za stranke, varnost na naših delovnih mestih v Messerju, varnost naprav, varna logistika in varna vozila so temeljnega pomena za naše stranke in partnerje kot tudi za nas.

Objavi pripomočke