Politika

Politika SHEQ in izjava o poslanstvu

POLITIKA KAKOVOSTI, VARNOSTI, ZDRAVJA IN OKOLJA

Skupina Messer kot največji proizvajalec industrijskih plinov v zasebni lasti na svetu si je z namenom, da bi zadovoljstvo kupcev še povečala, zadala za dolžnost prizadevanje za razvoj ter implementiranje in izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.

S podjetniško miselnostjo, premišljenim daljnovidnim ravnanjem in nenehnim vnašanjem izboljšav v svoje procese skupina Messer ustvarja dodano vrednost za svoje kupce in s tem zagotavlja dolgoročno obojestransko uspešnost.

Kakovost ne pomeni samo upoštevanja zahtev in pričakovanj kupcev ter skladnosti z njimi, ampak je stalnica v svetu nenehnih sprememb.

V okviru skupine, katere del je, družba Messer Slovenija izjemno resno sprejema družbeno odgovornost, ki jo ima do zaposlenih in preostale družbe.

Družba Messer Slovenija se zavezuje, da bo izpolnjevala naslednja osnovna načela na področju kakovosti, varnosti, zdravja in skrbi za okolje:

 • aktivno prepoznavanje nevarnosti ter ocenjevanje in obvladovanje tveganj za svoje postopke in proizvode;
 • delovanje v skladu z vsemi zahtevami upoštevaje  veljavno zakonodajo in druge zahteve na področju varnosti, zdravja, okolja in varnosti proizvodov na katere smo pristali;
 • stalne izboljšave na področju zdravja, varnosti in kakovosti in nenehno zmanjševanje vplivov svojih postopkov na okolje z uvajanjem izboljšav;
 • spodbujanje najboljših praks upravljanja z energijo ter učinkovito ravnanje z energijo; 
 • odprta komunikacija o postopkih in ravnanju na področju varnosti, zdravja in skrbi za okolje z vsemi sodelavci z namenom opozarjanja na njihove individualne obveznosti in dolžnosti;
 • zagotavljanje varnega, čistega in zdravega delovnega okolja za vse zaposlene;
 • proizvajanje in dobava proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo najvišje industrijske, medicinske, farmacevtske in živilske standarde ter standarde kakovosti proizvodov;
 • obveščanje o svojih rezultatih na področju varnega del, okolja in kakovosti (SHEQ);
 • aktivno sodelovanje v mednarodnih telesih, dobrih praksah in pobudah za odgovorno ravnanje;
 • biti dober sosed, ki si prizadeva za oblikovanje varnega okolja za celotno skupnost, v okviru katere poteka  poslovanje družbe;
 • vzpodbujanje sodelavcev k zdravemu načinu življenja;
 • sodelovanje z zaposlenimi z namenom preprečevanja diskriminacije;
 • prednostno sodelovanje z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji (vključno s pogodbenimi izvajalci), ki poslujejo po istih načelih.

Politika kakovosti, varnosti, zdravja, okolja je namenjena vsem sodelavcem družbe Messer Slovenija ter je na voljo vsem zunanjim in notranjim partnerjem. Skupaj s smernico skupine Messer, ki nosi naslov Vizija, poslanstvo in vrednote, predstavlja ta politika enega od temeljnih elementov v procesu strateškega razvoja družbe Messer Slovenija.

 

IZJAVA O POSLANSTVU

Messer je največji družinsko voden specialist za tehnične pline, prisoten na osrednjih trgih Evrope, Azije in Amerike. Ravnamo trajnostno, da bi izpolnili potrebe svojih kupcev, skladno z našo družbeno odgovornostjo do oseb, razvoja in okolja.

 

NAŠA VIZIJA

Messer je pomembna skupina za industrijske pline na osrednjih trgih Evrope, Azije in Amerike.

Messer je in bo ostalo neodvisno družinsko podjetje. Razmišljamo dolgoročno  in ukrepamo odločno, naše merilo je trajen uspeh.  
Skupaj s svojimi partnerji in povezanimi podjetji na področjih tehnologij obrabe, fuzije in rezanja ter natančnih instrumentov razvijamo sinergije ter izpolnjujemo zahteve svojih kupcev strokovno, zanesljivo in inovativno. 

To je tisto, zaradi česar smo prva izbira za svoje stranke in zaposlene.

 

NAŠE POSLANSTVO

Kot lastniško upravljano družinsko podjetje z bogato tradicijo, smo osredotočeni na prihodnost, pri čemer upoštevamo specifičnost svojih obstoječih trgih. Svoje izkušnje in strokovno znanje uporabljamo tudi za razvijanje svojega položaja na novih trgih.

Svojim strankam nudimo širok nabor tehničnih in medicinskih plinov ter živilskih in posebnih plinov, ki segajo od acetilena do ksenona. Naš prodajni program dopolnjujejo naše odlične storitve ter najsodobnejše tehnične naprave in oprema.

V svojih tehnološko naprednih centrih v sodelovanju s kupci razvijamo tehnologije za uporabo plinov v skoraj vseh industrijah, živilski tehnologiji, medicini, znanosti in v raziskavah.

Zaradi učinkovitih in predanih zaposlenih ter fleksibilnosti in bližine, nas kupci na lokalnih trgih obravnavajo kot želene partnerje.

S podjetniško žilico, dolgoročnim razmišljanjem in stalnimi izboljšavami procesov, ustvarjamo dodano vrednost svojim strankam ter tako dolgoročno zagotavljamo svoj medsebojni uspeh.

Dobra finančna osnova in pošteni dobiček nam zagotavljajo neodvisnost ter omogočajo trajnostno rast.

 

NAŠE VREDNOTE

USMERJENOST K STRANKAM

Osredotočeni smo na posamezne potrebe svojih strank ter jim pomagamo izboljševati konkurenčnost in učinkovitost.

USMERJENOST K ZAPOSLENIM

Usposabljamo, razvijamo in spodbujamo motivirane in učinkovite zaposlene z integriteto. Od zaposlenih pričakujemo, da so iznajdljivi in odgovorni timski delavci.

ODGOVORNO RAVNANJE

Zelo resno prevzemamo družbeno odgovornost do zaposlenih in družbe.

 • Varnost: zavezani smo k varnosti svojih zaposlenih in varni proizvodnji, ravnanju in uporabi svojih izdelkov.
 • Zdravje: določili smo delovne standarde, ki zagotavljajo dobro zdravje in počutje vseh posameznikov.
 • Okolje: kot del širše družbe smo zavezani k varovanju okolja.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Z odgovornim upravljanjem svojih virov in uporabo nadarjenosti svojih zaposlenih, dolgoročno povečujemo vrednost svojega podjetja.

ODLIČNOST

Naše dejavnosti temeljijo na tehničnem in strokovnem znanju, inovativnosti, fleksibilnosti in na sposobnosti hitrega odločanja.

VZAJEMNO ZAUPANJE IN SPOŠTOVANJE

Verjamemo, da sodelovanje temelji na zaupanju, iskrenosti, preglednosti in na odkritem komuniciranju. Spoštujemo in upoštevamo kulturo in socialne navade v državah, v katerih delamo.

Objavi pripomočke