Drobtinica

Nevarnost atmosfere obogatene s kisikom

Varnostno opozorilo: Nevarnost atmosfere obogatene s kisikom v zdravstvenih ustanovah

Nedavni incidenti v zdravstvenih ustanovah so pokazali potrebo po ozaveščanju glede nevarnosti atmosfere obogatene s kisikom, zlasti med pandemijo COVID-19. Potencialne nevarnosti, povezane z atmosfero obogateno s kisikom, so dobro znane in opisane več publikacijah plinskega združenja EIGA. Le te zagotavljajo osebju, ki dela s kisikom vse podrobnosti o nevarnosti požara in eksplozije pod temi pogoji.

Bolniki med pandemijo COVID-19 prejmejo kisik preko nosu z visokim pretokom – tudi do 60 l/min, kar je učinkovit način zdravljenja. Ker je več oddelkov opremljenih za nudenje kisikove terapije in terapije preko nosu z visokim pretokom, je možno da prezračevalni sistemi ne bodo mogli vzdrževati ozračja, ki ni obogateno s kisikom.

Vsi ti dejavniki prispevajo k večjemu tveganju atmosfere obogatene s kisikom (več kot 23,5% O2 v zraku) v zdravstvenih ustanovah.

Poleg povečanja koncentracije kisika na oddelku obstaja možnost, da se oblačila in posteljnina obogatijo s kisikom ter postanejo zelo vnetljiva. Če se le ta vnamejo, bodo močno gorela. Posebno pozornost je potrebno nameniti uporabi krem in gelov na osnovi ogljikovodikov, ki lahko podprejo požar in poslabšajo situacijo. Ko se okolje ali material obogati s kisikom, postane zelo vnetljiv. V tem primeru lahko že vir z nizko energijo zlahka vžge te materiale. Zato je potreba še posebej paziti, da je vsa električna oprema v bližini pacienta primerno preizkušena in ne bo povzročila isker, ki bi lahko vžgale oblačila in posteljnino.

V operacijskih dvoranah je potrebno nameniti posebno skrb, kadar se kisik uporablja skupaj z  vročo/ogrevano kirurško opremo.

Odprti ogenj in kajenje (vključno z elektronskimi cigaretami) v bližini kisika ni dovoljeno.

Zaključki 

Med pandemijo COVID-19 je tveganje za atmosfero obogateno s kisikom v zdravstvenih ustanovah večje kot običajno. Čeprav so ukrepi združenja EIGA že dobro znani, želimo vse zdravstvene ustanove ozavestiti o nevarnosti kisika in predlagati previdnostne ukrepe:

Dejavniki, ki prispevajo k povečanju tveganja atmosfere obogatene s kisikom:

•    Visokotlačna nosna terapija s kisikom s pretoki do 60 litrov na minuto;
•    Več zdravljenih bolnikov kot običajno;
•    Novi,  dodatni oddelki, ki niso ustrezno opremljeni s prezračevalnim sistemom in
•    Električna oprema v bližini pacienta, ki ni testirana da bi preprečila nastanek isker.

Nekateri previdnostni ukrepi vključujejo:

•    Usposobiti vse uporabnike za varno ravnanje s kisikom;
•    Seznaniti osebje s položajem in postopkom kako izključiti ventile za kisik na vsakem oddelku (v primeru požarnega alarma);
•    Nikoli ne dovolite odprtega ognja in vroče opreme v bližini kisika;
•    Ne uporabljajte krem in gelov na osnovi ogljikovodikov;
•    Ob predpostavki, da pride do sprememb atmosfere zraka, je potrebno oceniti tveganje za povečanje koncentracije kisika v enoti za intenzivno nego in jo ustrezno obravnavati;
•    Kadar prezračevalni sistem ni zasnovan tako, da omogoča zadostno menjavo zraka, je priporočljivo dodatno prezračevanje, ki pomaga pri postopku razprševanja kisika v območju oddelka ali na dodatnem oddelku (na primer odprta okna). V teh okoliščinah bi bilo primerno, da zdravstveno osebje nosi osebne merilnike kisika;
•    Kadar se bolnik zdravi tudi z majhnimi količinami kisika in ga je potrebno prestaviti na območje, kjer obstaja možnost prisotnosti odprtega ognja, ga moramo pustiti vsaj 15 minut, da se njegova oblačila  "prezračijo" ter da se presežek kisika razprši; 

 

Reference:
EIGA Doc 04 Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres www.eiga.eu
EIGA Safety Leaflet O2 Hazard! Oxygen Enrichment www.eiga.eu
Safety information on oxygen enrichment is given in the EIGA eLearning on oxygen safetyhttps://eiga.eu/publications/elearning


OMEJITEV ODGOVORNOST
Vse tehnične publikacije EIGA ali pod imenom EIGA, vključno s kodeksi ravnanja, varnostnimi postopki in vsemi drugimi tehničnimi informacijami, vsebovanimi v takih publikacijah, so bile pridobljene iz virov, za katere velja, da so zanesljivi in temeljijo na tehničnih informacijah in izkušnjah, ki so trenutno na voljo članom EIGA in drugim na datum njihove izdaje.
Medtem ko EIGA priporoča sklicevanje ali uporabo svojih publikacij s strani svojih članov, je takšno sklicevanje ali uporaba s strani njenih članov ali tretjih oseb povsem prostovoljno in ni zavezujoče. Zato EIGA ali njeni člani ne jamčijo za rezultate in ne prevzemajo nobene odgovornosti v zvezi s sklicevanjem na informacije ali predloge iz publikacij EIGA ali njihovo uporabo.
EIGA nima nobenega nadzora nad izvajanjem ali neizvajanjem, napačno razlago, pravilno ali nepravilno uporabo kakršnih koli informacij ali predlogov iz publikacij EIGA s strani katere koli osebe ali subjekta (vključno s člani EIGA) in EIGA izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s tem.
Publikacije EIGA se redno pregledujejo, uporabniki pa so opozorjeni, da dobijo najnovejšo izdajo.


© EIGA dovoli reproduciranje te publikacije pod pogojem, da je Združenje priznano kot vir
EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL
AVENUE DE L’ASTRONOMIE 30  B-1210 BRÜSSEL
PHONE +32 2 217 70 98  E-mail: info@eiga.eu – www.eiga.eu