Drobtinica

E-storitve vstopna vsebina

E-storitve Messer

Vaše orodje za informacije o vsem, kar je povezano z industrijskimi plini, in poslovanje z nami – dosegljivo 24 ur na dan, vse dni v tednu

Messerjeve E-storitve vam delo izjemno olajšajo – na spletu, v obliki aplikacije ali prek osebne e-pošte. E-storitve vam omogočajo, da pospešite postopke javnega naročanja, enostavno nadzirate svoje zaloge plinov ter vam skrajšajo čas za iskanje plinov in rešitev z aplikativno tehnologijo. In vse to ne glede na to, ali ste v pisarni ali na poti.

Registracija kupca za e-storitve - uporabljen

Registracija kupca za E-storitve Messer

Registrirajte se za uporabo spletnih storitev e-računi, e-naročila in myLab.

Obrazec

E-Services Registration - Integration with Hubspot

Prišlo je do napake pri obdelavi vaše registracije. Dvokliknite vnesene podatke.
Številka kupca je napisana na vašem računu.
Izberite storitev, ki vas zanima.
Soglašam s politiko varstva osebnih podatkov Messer Slovenija. Soglasje lahko kadarkoli prekličem.
Besedilo za prepoznavanje Osveži CAPTCHA

Obrazec - e-storitve

E-storitve Messer - informacije in registracija

Registrirajte se za e-storitve ali pošljite vprašanje o naših e-storitvah

Obrazec

E-storitve Messer - informacije in registracija

Prišlo je do napake pri obdelavi vaše registracije. Dvokliknite vnesene podatke.
Gospa
Soglašam s pogoji varstva osebnih podatkov Messer Slovenija. Soglasje lahko kadarkoli prekličem.
Besedilo za prepoznavanje Osveži CAPTCHA

Objavi pripomočke

Objavi pripomočke

Objavi pripomočke

Objavi pripomočke

null Družba Messer zaključuje jubilejno leto s prodajo v višini približno 4,4 milijarde evrov

Družba Messer zaključuje jubilejno leto s prodajo v višini približno 4,4 milijarde evrov

  • Mojca Potrc
  • -
  • May 14, 2024
  • -

  • Specialist za industrijske pline objavlja ključne finančne podatke za leto 2023
  • Obnovljena rast: prodaja v višini približno 4,4 milijarde evrov* in EBITDA v višini približno 1,3 milijarde evrov*
  • Naložbe ostajajo na visoki ravni in znašajo približno 0,6 milijarde evrov*
  • Število zaposlenih se je povečalo z 11.259 na 11.519

V jubilejnem 125. letu je družba Messer, kljub zahtevnim gospodarskim razmeram, uspela dodatno povečati prodajo in EBITDA. Zaradi visokih stopenj inflacije se je gospodarska dejavnost leta 2023 upočasnila, kar je ustrezno vplivalo na povpraševanje po industrijskih plinih, a vendar se je poslovanje družbe Messer ponovno izkazalo za odporno: največji svetovni zasebni specialist za industrijske, medicinske in specialne pline je v poslovnem letu 2023 uspel povečati skupno prodajo za 7,1 odstotka* na približno 4.391 milijonov evrov*. Prav tako mu je ponovno uspelo izboljšati EBITDA. Ta se je povečal za 9,1 odstotka* na približno 1,284 milijona evrov*. Naložbe, ki so znašale približno 636 milijonov evrov*, so ostale na visoki ravni. "Naše naložbe so usmerjene v zagotavljanje ekonomske uspešnosti našega obstoječega poslovanja in izkoriščanje potenciala za dobičkonosno rast," pojasnjuje Bernd Eulitz, predsednik uprave družbe Messer, in dodaja: "Naše naložbene odločitve podpirajo tudi trajnostne cilje družbe Messer, na primer v zvezi z dekarbonizacijo naših strank ali optimizacijo in digitalizacijo obratov." Tako kot drugi ključni podatki se je povečalo tudi število zaposlenih. V poslovnem letu 2023 je bilo v družbi Messer zaposlenih 11.519 ljudi, v predhodnem letu pa 11.259 ljudi.

Razvoj prodaje v regijah

V Aziji je družba Messer, v poslovnem letu 2023, ustvarila prodajo v višini 811 milijonov evrov. Čeprav to ustreza 4,4-odstotnemu zmanjšanju prodaje, je ta razvoj predvsem posledica negativnega učinka valute na Kitajskem in med drugim šibkejšega vietnamskega trga jekla v primerjavi s prejšnjim letom.

Družba Messer na Kitajskem je tudi v letu 2023 vlagala predvsem v projekte, ki dodatno krepijo njen položaj na trgu utekočinjenega plina in tako spodbujajo uravnoteženo diverzifikacijo strank. Družba Messer je vlagala tudi predvsem v obrate za proizvodnjo specialnih plinov, zlasti za oskrbo kupcev v elektronski industriji.

V regiji ASEAN so bile naložbe družbe Messer osredotočene predvsem na projekte v Vietnamu. Poleg naložb v obrate za ločevanje zraka za stranke na lokaciji je podjetje, specializirano za industrijske pline, pospešilo širitev svojih zmogljivosti za proizvodnjo utekočinjenega plina na jugu države. Naložbeni projekti so namenjeni tudi oskrbi številnih industrijskih panog v Vietnamu. Na Tajskem je bil položen temeljni kamen za prvi Messerjev obrat za ločevanje zraka.

Podjetja v Evropi so v poslovnem letu 2023 ustvarila približno 1.284 milijonov evrov prodaje*. V zahodni Evropi je družba Messer dosegla prodajo v višini 501 milijona evrov. To je povečanje za 3,6 odstotka. V regiji Srednja Evropa je bila ustvarjena prodaja v višini 401 milijona evrov, kar pomeni 22,8-odstotno povečanje prodaje v primerjavi s prejšnjim letom. Regija jugovzhodne Evrope je v primerjavi s prejšnjim letom povečala promet za 18,8 odstotka na 383 milijonov evrov.

Investicijski projekti v Srednji in Jugovzhodni Evropi so vključevali zlasti obrate za proizvodnjo ogljikovega dioksida na Češkem, v Avstriji, Srbiji in na Poljskem. Družba Messer je investirala tudi v obrat za ločevanje zraka v Srbiji in polnilnico v Romuniji.

V Nemčiji so bila dokončana zaključna dela na obratu za ločevanje zraka v Speyerju in polnilnici v Siegnu. V Španiji je podjetje Messer v kemičnem parku v bližini Tarragone zagnalo obrat za ločevanje zraka in polnilnico za pline v jeklenkah.

Prodaja Messerjevih podjetij v Severni Ameriki je v poslovnem letu 2023 znašala približno 1.874 milijonov evrov, kar je 8,3 odstotka več kot v predhodnem letu. Od tega je približno 1.557 milijonov evrov mogoče pripisati podjetjem v ZDA, 317 milijonov evrov pa poslovanju v Kanadi. Investicijski projekti v tej regiji so bili osredotočeni predvsem na ZDA. Tu so bile v ospredju tovarne v Teksasu in Ohiu ter naložbe v helijevo dejavnost.

Južnoameriške družbe v Braziliji, Kolumbiji in Čilu so zabeležile povečanje prodaje medicinskih in industrijskih plinov, saj so ustvarile 391 milijonov evrov. Rezultat je tako za 8,8 odstotka višji od prodaje v poslovnem letu 2022.

* Konsolidirana predstavitev družbe Messer (prej Messer Group in Messer Industries), ki vključuje nekdanjo 100-odstotno kapitalsko naložbo v družbo Messer Industries in je bila prilagojena za učinke prevzema družbe Messer Industries novembra 2023.

 

Petrovič, Martin

Martin
Petrovič
Samostojni komercialist