Drobtinica

Družini prijazno podjetje

Družini prijazni

Z namenom čim lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, smo sprejeli številne ukrepe za različne starostne skupine, želje in potrebe zaposlenih.

S številnimi, družini prijaznimi aktivnostmi, kot so aktivno preživljanje počitniških dni šoloobveznih otrok, otroški časovni bonus za vstop v šolo in uvajanje v vrtec, finančna pomoč, skrb za lastno zdravje in številne športne aktivnosti, smo pridobili tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje.

 

 

Objavi pripomočke