Projekt digital Henkel

 

PROJEKT DIGITAL HENKEL

Vpeljava novih tehnologij, procesov in kompetenc
za celovito digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor

V okviru projekta Digital Henkel bodo vpeljane digitalne in druge rešitve za digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor in partnerjev projekta. V poslovanje vodilnega partnerja in ostalih partnerjev bodo vpeljane nove tehnologije, procesi ter izboljšane digitalne kompetence zaposlenih.

Projekt bo neposredno prispeval k optimizaciji procesov, dvigu digitalnih kompetenc, znižanju stroškov, zmanjšanju porabe energije in ogljičnega odtisa. Projekt se izvaja v okviru ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost – www.noo.gov.si.

V projektu sodelujejo Henkel Maribor, d.o.o., Messer Slovenija, d.o.o., Lineal, d.o.o., Nomnio, d.o.o., Inova Fusion, d.o.o., Sfera IT, d.o.o., Spark Inovacije, d.o.o. in Komunikacije prihodnosti, d.o.o.

 

Henkel Maribor

4,5 mio EUR

2,1 mio EUR

10/2021 – 3/2024

Vodilni partner

Skupna vrednost

Vrednost sofinanciranja

Trajanje projekta

 

Sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU.