Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, da lahko vsebino spletne strani prilagodimo potrebam uporabnikov, omogočimo povezavo z družabnimi omrežji in analiziramo promet na strani. Če nadaljujete z uporabo spletne strani, soglašate z uporabo piškotkov. Za več informacij preberite našo politiko varstva podatkov.
Web Content Display

Tekoči plini

Fleksibilna dobava srednje velikih količin

Najbolj ekonomičen način za dobavo "srednjih" količin je, da jih transportiramo s cisternami kot kriogenske tekočine ali stisnjene pline.

Naši izdelki so vam na voljo v rezervoarjih za shranjevanje na kraju samem z uparjalniki ali s tlačnimi posodami.

Plinovodi

Direktni način za uporabo plinov

V integriranih industrijskih kompleksih z velikim številom kupcev na debelo, na primer proizvodnja jekla ali kemična in farmacevtska industrija, se plini, kot sta kisik ali dušik, lahko dobavljajo centralno prek sistema plinovodov, ki jih zgradi in upravlja podjetje Messer.

Popolna dobava na licu mesta

Inteligentni koncepti za proizvodnjo plina na licu mesta

Industrijski plini: pomembni kot voda in elektrika

Zaloga dušika, kisika in argona je zaradi njihovega naravnega pojava v ozračju skoraj neomejena. Te pline skupaj z redkimi žlahtnimi plini, prisotnimi v zraku, lahko dobimo s posebnimi ločevalnimi postopki.

Vsak plina ima svoje posebne "dobre lastnosti":

Danes so zračni plini in vodik tako normalna zahteva za industrijske procese kot voda in električna energija. Kisik, na primer, se uporablja pri rafinaciji jekla in je prav tako bistven v steklarski industriji kot tudi za okoljsko tehnologijo. Lastnosti dušika se med drugim uporabljajo za inertiranje v kemijskih, petrokemičnih in farmacevtskih procesih. Argon, žlahtni plin iz zraka, ima osrednjo vlogo pri proizvodnji nerjavečega jekla in se uporablja tudi kot čistilni plin pri proizvodnji polprevodnikov.

Vodik se uporablja pri žarjenju legiranih jekel in sintranih delov ter pri redukciji kovinskih oksidov. Uporablja se tudi kot učinkovito gorivo za poliranje stekla.

Ustrezna čistost in količina

Naprave za proizvodnjo plina na kraju samem so smiselne, kadar koli obstaja nenehno veliko povpraševanje po industrijskih plinih. Enota na kraju samem omogoča stroškovno optimizirano in zanesljivo oskrbo.

Zahtevana količina in čistost sta odvisni od sektorja do sektorja pa tudi od uporabljenih procesnih aplikacij. Messer zato svojim strankam ponuja dobavni koncept, natančno prilagojen posameznim zahtevam.

V osnovni obstajata dve metodi ločevanja:

kriogenska in nekriogenska.

Kriogensko ločevanje zraka

V kriogenskih enotah za ločevanje zraka so plini, prisotni v zraku, ločeni po principu rektifikacije z nizko temperaturo, pri čemer se uporabljajo različna vrelišča plinov.

Kriogenski princip ločevanja se uporablja za naslednje tipe enot:

 • enote za ločevanja zraka z veliko zmogljivostjo z možnostjo utekočinjanja;
 • dušikovi generatorji CryoGAN;
 • kisikovi generatorji CryoGOX.
Constituent Chemical symbol % by volume
Nitrogen N2 78.08
Oxygen O2 20.95
Argon Ar 0.93
Carbon dioxide CO2 0.035
Hydrogen H2 5 · 10-3
Neon Ne 1.82 · 10-3
Helium He 5.2 · 10-4
Krypton Kr 1.14 · 10-4
Xenon Xe 8.7 · 10-6

 

Nekriogensko ločevanje zraka

Nekriogenski procesi ločevanja zraka delujejo na principu adsorpcije z nihanjem pritiska ali pa temeljijo na ločevanju s pomočjo polprepustnih membran.

Ustrezni so naslednji tipi enot:

 • adsorpcijska naprava, ki deluje z nihanjem pritiska (PSA);
 • adsorpcijska naprava, ki deluje z nihanjem pritiska pod vakuumom (VPSA);
 • enote z membrano.

Messer ponuja enote za ločevanje zraka, ki temeljijo na kriogenskih in nekriogenskih procesih ločevanja, z naslednjimi zmogljivostmi:

Nominal capacity
Type of unit Product Nm3/h t/day
Air separator O2 750 - 60,000+ 25 - 2,000+
  N2, Ar up to 180,000  
Generators O2 2,500 - 12,000 85 - 410
  N2 200 - 5,000 6 - 150
PSA N2 10 - 5,000 0.3 - 150
PSA / VPSA O2 100 - 5,000 3.4 - 170
Membrane N2 10 - 3,500 0.3 – 105

Katera enota je "najboljša"?

Določiti je treba zahteve glede čistosti plina, količine plina in profila povpraševanja. Začetni izbor ustrezne enote se lahko izvede na podlagi spodnjih diagramov.

Enote s kriogenskim postopkom ločevanja zraka zagotavljajo fleksibilno in zanesljivo dobavo

Ločevalci zraka

Industrije, ki porabijo velike količine kisika, dušika in argona (jeklo, petrokemikalije, rafiniranje), imajo po navadi dobavo plinov prek enote za ločevanje zraka (ASU).

Taka enota zrak najprej stisne na približno 6 barov. Po odstranitvi neželenih komponent - večinoma ogljikov dioksid in vlaga - zrak teče prek molekularnega sita v toplotni izmenjevalec, kjer se ohlaja do stopnje, da se utekočini. Temu sledi rektifikacijsko ločevanje na posamezne sestavine. Nadaljnja možnost je proizvodnja tekočih izdelkov s pomočjo dodatnega hlajenja z ekspanzijskimi turbinami.

Tehnologija, ki ustreza vašim zahtevam

Messer ponuja zanesljiv in bogat izbor enot za kriogenski postopek ločevanja zraka, ki zagotavljajo maksimalno fleksibilnost od 25 do več kot 2.000 metričnih ton dnevno (zmogljivost kisika).

Na voljo so tudi enote za utekočinjanje za 100-% tekočo dobavo, ki jih Messer postavlja za kapacitete do 600 metričnih ton dnevno.

Generator dušika CryoGAN - stroškovno izredno učinkovita rešitev

Dušik (N2) je znan po svojih zaščitnih lastnostih, zato se pogosto uporablja pri inertiranju.

Za doseganje potreb po večjih količinah dušika po nizkih cenah je Messer razvil generator CryoGAN, ki deluje na principu kriogenskega postopka ločevanja zraka.

Enote so izdelane po modelih in ponujajo zmogljivost po stopnjah od 200 Nm3/h do 5.000 Nm3/h.

Generator kisika CryoGOX - stisnjen zrak in stisnjeni stroški

Z generatorji kisik CryoGOX je Messer razvil stroškovno učinkovito, zanesljivo, fleksibilno in nezapleteno dobavo kisika. Generatorje naročajo v različnih industrijskih sektorjih (celuloza in papir, steklo, keramika, kemikalije, metalurgija).

Tudi ti generatorji delujejo na principu kriogenskega ločevanja zraka. Tok plinastega kisika je strankam na voljo pod pritiskom do 20 barov. Glavne prednosti tega koncepta sta visoka čistost kisika (99,6 %) in možnost stroškovno ugodne proizvodnje tekočega dušika za skladiščenje.

Generatorje kisika CryoGOX Messer oblikuje glede na zahteve kupca. Za večino industrijskih aplikacij so primerne kapacitete od 85 do 400 metričnih ton dnevno.

Kako kupcu kriogensko ločevanje zraka koristi?

 • Visoka čistost kisika;
 • zelo zanesljivo delovanje;
 • nizka potrošnja energije;
 • paralelna proizvodnja tekočega kisika in tekočega dušika.

Enote za nekriogensko separacijo zraka za skoraj vse zahteve

Enote PSA - zrak je vse, kar potrebujete

Postopek PSA (adsorpcija z nihanjem pritiska) temelji na fizičnih lastnostih adsorpcije posebej obdelanih molekularnih sit. Enote PSA potrebujejo samo čist, suhi zrak pa lahko N2 ali O2 proizvajajo stroškovno učinkovito in s čistostjo do 99,9 % (dušik) in 93 % (kisik). Zrak se stisne do 10 barov, očisti in preseje skozi posode z molekularnim sitom, ki je lahko ogljikovo molekularno sito (CMS) ali zeolitsko, odvisno od vrste plina (O2 ali N2). Ko ena posoda deluje, se druga regenerira z nižanjem pritiska. Nezaželene sestavine plina se sproščajo v atmosfero.

Enote VPSA - proizvodnja kisika je lahko zelo stroškovno učinkovita

Postopek VPSA (vakuumska adsorpcija z nihanjem pritiska) predstavlja modifikacijo postopka PSA. Enote VPSA imajo ventilator, ki ustvarja nadtlak približno 1,5 bara, in vakuumsko črpalko, ki se uporablja v ciklu regeneracije.

Membranske enote - dušik s pritiskom na gumb

Membranski postopek uporablja različne hitrosti, pri katerih se zračni plini razpršijo skozi polimerno membrano. Atmosferski zrak se filtrira, stisne na želeni tlak, posuši in nato pošlje skozi membranski modul. Komponente zraka z višjo stopnjo difuzije (O2 in CO2) hitreje prodrejo skozi polimerna membranska vlakna, kar povzroči močan pretok dušika kot primarnega proizvoda. Čistost pretoka plina N2, če vse deluje učinkovito, dosega 93,0 - 99,5 % in več.

Zanesljiva rezervna oskrba

Zanesljiva dobava iz rezervnega vira - če bi bila kdaj potreba po tem - je samo češnja na vrhu torte, ki kupcu zagotavlja, da lahko mirno spi in ne skrbi za dobavo plina, tudi v primeru neobratovanja zaradi vzdrževanja, prekinitve dobave z elektriko ali drugih nepredvidenih dogodkov. Vsaka stranka pri Messerju je deležna zanesljive dobave tehničnih plinov tudi v načrtovanih in nenačrtovanih obdobjih neobratovanja.

Kako kupcu koristi nekriogensko ločevanje zraka?

 • Nizki stroški - zahvaljujoč manjši porabi energije;
 • zanesljivost - izbrane komponente in redno vzdrževanje so nujni za zanesljivo delovanje;
 • dušik/kisik po potrebi - hiter zagon in nezapleteno delovanje;
 • modularne enote - možno jih je prevažati in ne zasedajo veliko prostora.

Proizvodnja vodika - individualna kot njeni uporabniki

Messer ponuja širok spekter tehnologij za proizvodnjo vodika in Syngasa z izbiro optimalnega procesa glede na različne faktorje. To vključuje aplikacijo, volumenske zahteve in čistost. Messerjevi strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali.

Parni reformatorji delujejo na zemeljski plin in se lahko uporabljajo za majhne in velike vodikove enote. S tako imenovanim procesom reformacije pare se surovina pomeša s procesno paro, nato se segreje na približno 480 °C in se kasneje v reformatorju razcepi s pomočjo katalizatorja na osnovi niklja. V pomičnem reaktorju CO, v katerem ogljikov monoksid (CO) reagira s H2O, da nastaneta H2 in CO2 (katalitska pretvorba), se vsebnost vodika v reformiranem plinu še povečuje.

Na koncu se vodik očisti v enoti PSA, ki jo zapusti pod pritiskom 15 do 30 barov in s čistostjo do 99,9995 %.

Podjetjem, ki že imajo dobavo vodika, a potrebujejo večjo čistost za nadaljnjo uporabo, lahko Messer enote PSA za vodik dobavi kot ločene enote. Tako boste imeli bogat pretok vodika, ki ga boste lahko pretvorili v bolj čisti vodik (>99,999 %).

Do dobave na kraju samem po korakih

Zahteve za dobavo tehničnega plina so v glavnem odvisne od vrste industrije in tipa aplikacij. Messer je razvil "prednostni seznam", ki olajša načrtovanje projektov za oskrbo na licu mesta:

 1. tehnični proces stranke;
 2. parametri obdelave, vključno s tipom plina, tlakom, čistostjo, delovnim časom, profilom porabe;
 3. začetna ocena/izvedljivost projekta v smislu tehnologije za proizvodnjo plina, porabe energije, stroškov plina, pomožnih varnostnih naprav, varnostnih vidikov;
 4. računalniško modeliranje procesov za simulacijo tehničnih konceptov;
 5. analiza zanesljivosti, zagotavljanje učinkovitega, neprekinjenega časa obratovanja;
 6. priprava in predložitev ponudbe za koncept dobave;
 7. dokončanje/sprejetje koncepta dobave;
 8. namestitev in zagon enote.

Naš cilj je razviti dobavni koncept, prilagojen vašim individualnim potrebam

Messerjev cilj na področju oskrbe na kraju samem je jasen: na lokaciji kupca ali v bližini upravljamo enote, optimizirane za doseganje posebnih potreb po plinu posamezne stranke. To pomeni, da lahko kupec uporablja zahtevane pline tako preprosto kot električno energijo iz omrežja. Takšna dobava temelji na ustrezni pogodbi o dobavi tehničnih plinov.

Močno ozadje

Skupina Messer GmbH je eno od vodilnih podjetij za industrijske pline na območju Evrope in Kitajske. Družba upravlja z enotami za ločevanje zraka za masovno proizvodnjo in za dobavo velikim industrijskim potrošnikom na področjih jekla, kemikalij in petrokemikalij. Tekoči kisik, dušik in argon so eni izmed najbolj iskanih izdelkov.

Messer ima več kot 100 let izkušenj pri oblikovanju enot za ločevanje zraka in njihovem delovanju ter konstantno krepi svojo vodilno vlogo v strokovnem znanju.