Drobtinica

Objavi pripomočke

null Messer Slovenija Naj podjetje Podravja 2019

Messer Slovenija Naj podjetje Podravja 2019

  • Ana Serena Reisman Papa
  • -
  • Oct 26, 2020
  • -

Messer Slovenija je bilo izbrano za Naj podjetje Podravja 2019 med srednje velikimi podjetji, kar je potrditev pravilne strateške poti ter hkrati velika čast in odgovornost za prihodnost.

Gre za projekt, ki ga že peto leto izvajata Časnik Večer in Štajerka gospodarska zbornica z namenom

pospeševanja gospodarstva v Podravski regiji ter prikaz dobrih praks.

Poslovanje podjetij podravske regije so tehtali s štirinajstimi kazalniki, ob čemer so merili tudi družbeno relevantnost ter dinamiko sprememb poslovanja med letoma 2018 in 2019. Na podlagi zbranih podatkov je nato strokovna komisija izbrala finaliste v posameznih kategorijah.

Ob prejemu prestižnega naslova je podaj izjavo direktor podjetja Messer Slovenija Valentin Ilievski, »Podelitev naziva Naj podjetje Podravja  je za Messer Slovenija velika čast in hkrati velika odgovornost, tako do okolja, sodelavcev in lastnikov. Zahvaljujem se vam, ker ste nas prepoznali kot uspešno podjetje, kar nam daje dodatno motivacijo in zavezo za prihodnost.«

Varnostno opozorilo: Nevarnost atmosfere obogatene s kisikom v zdravstvenih ustanovah

Varnostno opozorilo: Nevarnost atmosfere obogatene s kisikom v zdravstvenih ustanovah

Nedavni incidenti v zdravstvenih ustanovah so pokazali potrebo po ozaveščanju glede nevarnosti atmosfere obogatene s kisikom, zlasti med pandemijo COVID-19. Potencialne nevarnosti, povezane z atmosfero obogateno s kisikom, so dobro znane in opisane več publikacijah plinskega združenja EIGA. Le te zagotavljajo osebju, ki dela s kisikom vse podrobnosti o nevarnosti požara in eksplozije pod temi pogoji.

Informacije našim poslovnim partnerjem

Informacije našim poslovnim partnerjem

Za Messer sta zdravje in varnost zaposlenih ter poslovnih partnerjev ključen element korporativne kulture. Prav tako je zelo pomemben del le te odgovorno ravnanje vseh. Izvedli smo obsežne ukrepe za varovanje zdravja zaposlenih in poslovnih partnerjev – seveda v največji možni meri.

Projekt POLY KROŽNOST

Projekt POLY KROŽNOST

Namen projekta POLY KROŽNOST je razviti inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri.