Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, da lahko vsebino spletne strani prilagodimo potrebam uporabnikov, omogočimo povezavo z družabnimi omrežji in analiziramo promet na strani. Če nadaljujete z uporabo spletne strani, soglašate z uporabo piškotkov. Za več informacij preberite našo politiko varstva podatkov.
Asset Publisher

Odlično leto za podjetje Messer

Odlično leto za specializirano podjetje za industrijske pline Messer
Podjetje Messer Group objavlja letno poročilo: večja prodaja, večji dobiček, manjša poraba energije

V poslovnem letu 2017 je podjetju Messer Group znova uspelo povečati prodajo in dobiček in precej preseči cilje pri varčevanju z energijo. Prav tako so se precej izboljšali tudi ključni kazalniki uspešnosti glede varnosti. 

Največje specializirano podjetje za industrijske pline v zasebni lasti je doseglo 1,232 milijarde evrov prometa iz konsolidirane prodaje in v primerjavi z 1,146 milijarde evrov iz leta 2016 ustvarilo dobiček iz poslovanja v višini 290 milijonov evrov. Ta postavka je v preteklem letu znašala 249 milijonov evrov. V primerjavi s preteklim letom so finančno leto 2017 zaznamovale skoraj idealne gospodarske razmere. »Kljub naši napovedi so nam te razmere pomagale doseči precejšnje povečanje prodaje v višini 7,5 odstotka v primerjavi s poslovnim letom 2016. Upad dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ki je bil predviden za leto 2017, se prav tako ni uresničil, saj se je EBITDA v preteklem letu dejansko povečala za več kot 16 odstotkov. To je predvsem posledica poslovne uspešnosti na Kitajskem, ki je daleč presegla naša pričakovanja,« opozarja Stefan Messer, lastnik in izvršni direktor podjetja Messer Group.

Naložbe so znašale okoli 144 milijonov evrov. »Zaradi nižjih kapitalskih izdatkov in boljših rezultatov smo lahko bolj zmanjšali naš celotni neto dolg, kot je bilo prvotno načrtovano. Tako smo ustvarili finančno osnovo za dolgoročno zavarovanje našega podjetja z dodatnimi naložbami v prihodnost,« pojasnjuje Hans-Gerd Wienands, finančni direktor podjetja Messer Group. V skladu z gospodarskimi načeli so naložbe prednostne pri projektih, ki zagotavljajo dobavo izdelkov in omogočajo donosno rast. Prav tako se naložbe redno izvajajo v modernizacijo proizvodnih zmogljivosti in distribucijskih kanalov. 

Ključni kazalniki uspešnosti pri porabi energije in varnosti so se bistveno izboljšali.
»Ustvarjanje vrednosti. Vrednosti bivanja« je naziv potrjenega poročila o trajnosti podjetja Messer Group s sedežem v Bad Sodnu. Od leta 2014 je podjetje Messer vsako leto objavilo poročilo o družbeni odgovornosti podjetja, o katerem prostovoljno razkrivamo ključne kazalnike uspešnosti glede varstva okolja in podnebja, varnosti, družbenega prizadevanja, trajnostne rasti in usmerjenosti k zaposlenim in strankam. Poročilo je predmet revizije mednarodne pobude za globalno poročanje (GRI) in globalni dogovor. Cilj podjetja Messer Group je od leta 2010 do leta 2020 zmanjšati specifično porabo energije v svojih proizvodnih zmogljivosti za generatorske pline za 0,5 odstotka na leto. Cilj podjetja je, da bi to doseglo z boljšo izkoriščenostjo kapacitet, stalnim vlaganjem v še učinkovitejše objekte in ciljno usmerjene projekte za energetsko učinkovitost. V okviru organizacije Messer je bil globalni energetski pooblaščenec (GEO) v organizaciji Messer leta 2014, ko je bilo oblikovano to delovno mesto, odgovoren za upravljanje energije. V primerjavi s predlanskim letom je podjetje Messer v letu 2017 zmanjšalo specifično porabo energije za 1,7 odstotka in je tako predčasno doseglo svoj predvideni cilj.
Število industrijskih nesreč, ki povzročajo izgubo delovnega časa, o katerih smo poročali, je strmo upadlo s 25 (2016) na 15 v letu 2017. Stopnja izgube delovnega časa zaposlenih na milijon ur dela (stopnja pogostosti pojava nesreč) je padla za 1 na 1,4. Število izgubljenih delovnih dni zaposlenih (stopnja resnosti industrijskih nesreč) na milijon delovnih ur je v letu 2017 prav tako padla s 77,9 na 45,4. Leta 2017 je bilo prijavljenih 37 industrijskih nesreč v primerjavi z 88 v predhodnem letu. 

Stefan Messer: »Izraz ‘vrednost’ se lahko razume različno in tako naj bi ga tudi razumeli. Za podjetje Messer ima dva osrednja pomena: prvič kot ekonomska vrednost in drugič kot smernica za podjetniško dejavnost. Kombinacija obojega – trajnostne rasti in ukrepov, usmerjenih k zagotavljanju vrednosti – je zagotovo prava umetnost.«

Poročilo o družbeni odgovornosti in poslovno poročilo
Podjetje Messer letos ponovno objavlja letno poročilo v tiskani obliki in na internetu. Spletno letno poročilo bo zdaj na voljo na naslednjem naslovu:
http://jahresbericht.messergroup.com 
http://annualreport.messergroup.com 
Proizvajalec industrijskih plinov na svoji spletni strani www.messergroup.com ponuja vsa letna poročila – od leta 1964 do danes – za prenos. Opisi gospodarskega okolja zgodovinarja dr. Jörga Lesczenskija dopolnjujejo več kot 50-letno poslovno zgodovino podjetja Messer.