Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Nadzor zraka v prostoru

Ljudje potrebujejo kisik za življenje. Pri delu s plini lahko ti preidejo v okolico in izpodrinejo kisik v zraku. Zato so v nevarnih območjih nameščeni senzorji za kisik, ki nas opozorijo, kadar vsebnost kisika pade pod določeno raven. Prav tako se lahko zgodi, da pri poškodovani embalaži v okolico preidejo gorljivi plini, ki tvorijo eksplozivno atmosfero. Tudi v teh primerih senzorji nadzorujejo zrak v prostoru. Na delovnem mestu lahko pri ravnanju s strupenimi snovmi vsebnosti dosežejo vrednosti, ki so škodljive za zdravje. Za zaščito delavcev je treba tudi na teh delovnih mestih nadzorovati zrak v prostoru. Vse senzorje je treba nastaviti na določene alarmne prage in jih umeriti. Messer ponuja ničelne pline in kalibracijske plinske mešanice za vsak namen. Zlasti za preverjanje senzorjev, vgrajenih v eksplozijsko nevarnih območjih, standardni prodajni program vključuje preskusne plinske mešanice s spodnjimi mejami eksplozivnosti (SME) 20 %, 40 % ali 50 % v priročnih tlačnih dozah.