Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Baloni na helij in zrakoplovi

Plin se uporablja tudi za polnjenje balonov na helij in zrakoplovov. Plin za balone je sestavljen predvsem iz helija. Helij je brezbarven in negorljiv žlahten plin brez vonja, ki je precej lažji od zraka. Specifična teža helija pri pogojih okolice je pribl. 0,18 kg/m3, specifična teža zraka pa pribl. 1,21 kg/m3. Ta razlika povzroči vzgon, ki znaša približno 1 g na liter helija. Za balone polnjene s helijem je zagotovljen zadosten vzgon, če je teža balona in dodatkov (vrvi, karte) manjša kot pribl. 0,5 do 0,6 g na liter prostornine balona. Ponavadi se pri balonih kot mera za velikost uporabi premer (d) v cm. Prostornina (V) v litrih se nato izračuna po formuli: V (liter) = (0,524/1000) x (d (v cm))3. Kroglast balon s premerom 30 cm ima torej prostornino 14,1 litra in zadosten vzgon za težo pribl. 7 do 8,5 g. Baloni v obliki hruške imajo pri enakem premeru nekoliko večjo prostornino. Za večje balone oziroma zrakoplove je treba vzgon izračunati posebej. Plin za balone se hrani v jeklenkah pod pritiskom 200 barov. Glede na potrebne količine je mogoče naročiti jeklenke različnih velikosti. Če potrebujete večje količine, vam pline lahko dostavimo v snopih jeklenk ali s priklopniki z zmogljivostjo do 4.000 m3.