Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Plini z visoko stopnjo čistosti

Messer ponuja širok spekter plinov z visoko stopnjo čistosti. Ponudba obsega atmosferske pline (dušik, kisik in argon), ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, vodik, žlahtne pline (helij, neon, kripton in ksenon), pa tudi najpomembnejše organske (npr. metan, etan, etilen, acetilen ...) in anorganske pline (npr. amonijak, klor, žveplov dioksid ...).

Vse pline je moč dobiti v različnih stopnjah kakovosti ter v različnih velikostih jeklenk – odvisno od zahtev posamezne aplikacije. Vse potrebne informacije so za vsak izdelek podane v specifikacijah in v varnostnem listu.

Z veseljem vam bomo pomagali pri izbiri “pravega” izdelka.

V spodnji tabeli najdete najpogostejše pline.

Zračni / Redki plimi Anorganski plini Ogljikovodiki
argon amoniak acetilene
dušik klor metane
kisik vodikov klorid etan
ogljikov dioksid didušikov oksid eten
vodik ogljikov monoksid propan
helij žveplov dioksid propen
neon žveplov heksaflurid butan
kripton   isobutan
ksenon    
     

1. Podatki o plinu in označevanju jeklenk
2. Glavne značilnosti plina
3. Priključek za ventil in priporočljiva oprema
5. Specifikacija izdelka in oblike dobave

 

Kontaktna oseba

Tini Petrovič


Tel: 02 669 03 45
Faks: 02 661 60 41
Mob: 041 327 320
[E-Mail]