Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Označevanje jeklenk

Na vratu tlačnih posod se nahajajo vklesane oznake. Na teh oznakah najdemo informacije o številki jeklenke, dovoljenju za posamezno vrsto plina, datumu testiranja, materialu, lastniku ipd. Nalepka z dovoljenjem za posamezno vrsto plina nam ne poda podatka o vsebini jeklenke; vsebina je označena izključno na nalepki nevarnosti.

Z uvedbo standarda EN 1089-3 so se barvne oznake poenotile in tako postale enake za vso Evropo.

Barve razlikujemo glede na štiri možne nevarnosti:

Značilnosti

Barva vratu jeklenke

Primeri

strupen in/ali koroziven (1)

rumena

amoniak, klor, arzin, fluor, ogljikov monoksid, dušikov oksid, žveplov dioksid

gorljiv (2)

rdeča

vodik, metan, etilen, formirni plin (dušik/
mešanica vodika)

oksidativen (3)

svetlo modra

mešanice kisika, mešanice didušikovega oksida

inerten

svetlo zelena

kripton, ksenon, neon, mešanice zaščitnega plina, stisnjen zrak

1) Glej ADR/RID za definicijo "strupen/nestrupen" in "koroziven/nekoroziven".
    V tem primeru "koroziven" pomeni, da povzroča opekline na človeških tkivih.
2) Glej ADR/RID za definicijo "gorljiv/negorljiv".
3) Glej ADR/RID za definicijo "oksidativen/neoksidativen".
 

Za neketere zelo razširjene pline se uporabljajo posebej določene barve.

Plin

Barva vratu jeklenke

acetilen

kostanjevo rjava

kisik

bela

didušikov oksid

modra

argon

temno zelena

dušik črna
ogljikov dioksid siva
helij rjava