Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Čistoče plinov

Zahteve po kakovosti plinov so odvisne od same aplikacije. Messer tako zaradi velike raznolikosti aplikacij ponuja večino plinov z visoko stopnjo čistosti v različnih stopnjah kakovosti. Kakovost pa se določa na podlagi vrste nečistoč in njihove največje dovoljene vsebnosti. Vrste nečistoč, ki se nahajajo v določenem plinu z visoko stopnjo čistosti, so v veliki meri odvisne od samega postopka proizvodnje in čiščenja. Za uporabnika je specifikacija sestavin zelo pomembna, saj ima velik vpliv na sam postopek uporabe. Izbira specificiranih nečistoč je odvisna od t. i. motečih nečistoč, ki se pojavljajov tipičnih aplikacijah; najpogostejše so npr. vlaga, sestavine zraka (kisik in/ali dušik), ogljikovodiki ali ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

Za lažje prepoznavanje kakovosti izdelkov se večinoma uporablja krajša oblika zapisa za stopnjo čistosti ("zapis s piko"), ki označuje v odstotkih število "devetic" za čistost plina ter prvo od "devetih" različnih decimalnih mest.

Primeri:

Argon 4.8

(Čistost 99,998%)

Helij 5.0

(Čistost 99,999%)

Vodik 6.0

(Čistost 99,9999%)

Nečistoče: Nečistoče: Nečistoče:
H2O <. 4 ppm H2O < 3 ppm H2O < 0,5 ppm
O2 < 3 ppm O2 < 1 ppm O2 < 0,2 ppm
N2 < 10 ppm N2 < 4 ppm N2 < 0,2 ppm
KW < 0,2 ppm KW < 0,2 ppm KW < 0,1 ppm
CO+CO2 < 0,2 ppm   CO+CO2 < 0,1 ppm
     
Vsota vseh nečistoč:

< 20 ppm

Vsota vseh nečistoč:

< 10 ppm

Vsota vseh nečistoč:

< 1 ppm