Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Tekoči helij

Tekoči helij ima temperaturo vrelišča 4,2 K ali –269 °C in je najhladnejša tekočina na svetu. Zato služi kot hladilo, s katerim dosegamo najnižje temperature.

Večina tehničnih aplikacij tekočega helija se izvaja za raziskovalne namene ali je povezana s superprevodnostjo, to je prevodnost električnega toka brez izgub. Zaradi izredno nizkih temperatur skoka tehničnih superprevodnikov jih je treba hladiti s tekočim helijem. Tako se na primer superprevodne magnetne tuljave v sistemih magnetne resonance neprestano hladijo s tekočim helijem.

Tekoči helij se dobavlja, prevaža in skladišči v posebnih kriogenskih posodah, tako imenovanih Dewarjevih posodah. Glede na trenutne potrebe Messer ponuja različne količine tekočega helija. Dobavlja se že v nekajlitrskih Dewarjevih posodah, največje količine pa se dobavljajo v Dewarjevih posodah s prostornino 450 litrov.

Veliki kupci, kot na primer proizvajalci naprav ali velike raziskovalne ustanove, se lahko oskrbujejo tudi s cisternami (prostornina 40.000 litrov). Radi vam svetujemo glede najboljšega načina dobave, varnega ravnanja s tekočim helijem in možnih postopkih ponovnega utekočinjanja helija.

Jedrska magnetna resonanca (NMR)

Kontaktna oseba

Tini Petrovič


Tel: 02 669 03 45
Faks: 02 661 60 41
Mob: 041 327 320
[E-Mail]