Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Magnetna resonanca

Tako kot jedrska magnetna resonanca (NMR), ki služi kot znanstveno orodje za strukturno analizo, tudi magnetna resonanca (MRI) služi kot sodobni diagnostični postopek v medicin za slikovno ponazarjanje. Temelji na ustvarjanju izredno močnega magnetnega polja z uporabo superprevodnih magnetnih tuljav. Za hlajenje superprevodnih magnetov služi tekoči helij. Tekoči helij ima vrelišče –269 °C in je tako najbolj mrzla tekočina na svetu. Prevaža se v visoko vakuumsko izoliranih posodah (Dewarjeve posode) in se lahko pretaka zgolj s posebnimi pretočnimi sistemi.