Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Jedrska magnetna resonanca (NMR)

Atomska jedra imajo magnetni moment, imenovan spin. Magnetni moment vpliva na magnetno polje in obratno. Na tem pojavu temelji jedrska magnetna resonanca (Nuclear Magnetic resonance, NMR). Meriti pa je mogoče zgolj vplive jeder z lihim številom protonov in nevtronov. Za to metodo so tako potrebni predvsem vodikovi 1H in ogljikovi 13C izotopi.

Ker na magnetni moment vpliva tudi kemijska sestava okolice, lahko z uporabo metode NMR med drugim ugotovimo funkcionalne skupine v organskih molekulah. Na tak način je mogoče iz spektra sklepati na molekularno sestavo posamezne molekule.

Dovolj močno in homogeno magnetno polje se ustvari z elektromagnetom, ki pa obratuje pri zelo nizkih temperaturah. Kot hladilno sredstvo se uporablja tekoči helij, s katerim se doseže superprevodnost tuljave elektromagneta.