Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

S tradicijo, znanjem in zanesljivostjo celovito oskrbujemo tudi najzahtevnejše uporabnike tehničnih in specialnih plinov ter plinskih storitev.

Vizija

Messer Slovenija d.o.o. želi ostati najboljše podjetje v panogi. To bomo dosegli z usmerjenostjo podjetja h kupcem na vseh področjih dela in ohranjanjem njihove zvestobe ter s postavljanjem standardov kakovosti in inovativnosti pri uvajanju aplikativnih rešitev.

Vrednote 

Usmerjenost h kupcem

Osredotočamo se na individualne potrebe svojih kupcev ter jim pomagamo krepiti konkurenčni položaj in storilnost. Bolj konkurenčni ko so naši partnerji, bolj konkurenčna je naša družba. Zaradi tega je izredno pomembna kakovost izdelka in servisa. Celotno storitev je treba nenehno izpopolnjevati.

Usmerjenost k sodelavcem

Največja prednost in priložnost so sodelavci. Samo z dobro izobraženimi in motiviranimi sodelavci bomo dosegali zastavljene cilje. Izobražujemo, razvijamo in podpiramo motivirane in učinkovite sodelavce. Pričakujemo samoiniciativnost, timsko delo in odgovornost. Sodelavcem nudimo možnost napredovanja ne samo v družbi Messer Slovenija, ampak v celotni skupini Messer.

Odgovorno ravnanje

Skrbimo za socialno odgovornost do svojih sodelavcev in družbe.

Varnost: skrbimo za varnost svojih sodelavcev ter za varno proizvodnjo, uporabo in ravnanje z našimi proizvodi.

Zdravje: določamo standarde za delo da bi zagotovili zdravje in dobro počutje vsakega posameznika.

Okolje: kot član družbe skrbimo za varstvo okolja.

Zakonodaja: skrbimo za spoštovanje zakonodaje, smernic in standardov na vseh strokovnih področjih.

Inovativnost

Ažurnost, fleksibilnost in inovativnost so Messerjeve tradicionalne prednosti pred konkurenco. Doseči želimo stalne izboljšave izdelkov, storitev in poslovnih procesov s pomočjo programov za stalne izboljšave.