Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Akreditiran kontrolni organ

Naše pline lahko distribuiramo le s pomočjo tlačne opreme, kot so: jeklenke, prenosne posode, rezervoarji, cevovodi, itd., ki pa podlegajo strogim zahtevam zakonodaje in morajo biti periodično tlačno preizkušeni, da so lahko v uporabi.

Služba za kontrolo tlačnih posod (SKTP), ki deluje v okviru podjetja Messer Slovenija, je akreditirana pri Slovenski akreditaciji kot kontrolni organ tip B in tip C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 in posluje pod objavljenimi splošnimi pogoji poslovanja.


S to storitvijo zagotavljamo našim odjemalcem plinov tudi celovito vzdrževanje tlačne opreme, v kateri dobavljamo pline.

Kontaktna oseba

Boris Hren


Tel: 02 669 03 65
Faks: 02 661 60 41
Mob: 041 590 913
[E-Mail]