Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

MIG spajkanje

Kaj je MIG spajkanje?

MIG spajkanje je podobno MIG/MAG postopku varjenja, proces pa klasičnemu spajkanju. Taljiva elektroda – spajka je navita na brezkončnem kolutu, katera se od podajalno krmilne naprave transportira do kontaktne šobe oziroma varjenca. Gorilnik oziroma taljiva elektroda je pri MIG spajkanju priključena na plus pol, varjenec pa na minus pol. Varilec oziroma spajkalec se za MIG spajkanje lahko priuči brez težav, če ima predhodne izkušnje z MIG/MAG postopkom varjenja. Bistvo MIG spajkanja je, da ima dodajni material bistveno manjše tališče kot osnovni material, kateri se ne tali, kar pomeni, da imamo v sam obdelovanec vnesene bistveno manj toplote in posledično manj deformacij.

Kdaj se odločiti za uporabo MIG spajkanja?

Za postopek MIG spajkanja se odločimo pri potrebi po spajanju različnih materialov, barvnih kovin (npr. baker) in materialov, ki so prevlečeni z zaščitno antikorozijsko plastjo (npr. cink). Postopek ima tudi izredno veliko produktivnost v primeru z ostalimi spajkalnimi postopki. Predvsem pa moramo pred uporabo postopka upoštevati zahteve po trdnosti spojev. Prednost MIG lotanja cinkanih površin je, da varjenih delov ni potrebno dodatno cinkati, ker je zvar in okolica odporna proti koroziji.

Kakšno opremo potrebujemo?

Za MIG spajkanje zadostuje že klasičen varilni aparat za MIG/MAG varjenje. Novejši varilni izvori – inverterji pa nam omogočajo programsko določene parametre, s katerimi si lahko bistveno prikrajšamo čas nastavitev parametrov. Za MIG spajkanje tanjših pločevin se priporočajo varilni izvori, ki nam omogočajo pulzni postopek spajkanja.

Katere dodajne materiale uporabljamo za MIG spajkanje pocinkane pločevine?
    
Za varjenje pocinkanih pločevin se najpogosteje uporablja spajka s sestavo 97 % bakra in 3 % silicija. Prav tako se lahko omenjena spajka uporabi za spajkanje jekla z bakrom.

Katere zaščitne pline uporabiti za MIG spajkanje?

Za MIG spajkanje se najpogosteje uporablja inerten plin argon, za boljši prehod materiala pa se lahko dodajo k argonu tudi majhne količine O2 ali CO2.

Stanko Jamnikar, EWT
stanko.jamnikar@messergroup.com
GSM: 041/339-842

Matej Pečnik, EWT, IWI    
matej.pecnik@messergroup.com    
GSM: 051/689-547