Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Varjenje v zaščitnih plinih

Bistveni razlog za razvoj varjenja v zaščiti plina, ki se razvija še danes, sta bil na večja produktivnosti in večja kakovost varjenja. Danes obstaja za postopke varjenja v zaščitnem plinu cela paleta plinov in plinskih mešanic. S pravilno izbiro plinov lahko bistveno zmanjšamo stroške varjenja.

Pod varjenje v zaščitnem plinu uvrščamo naslednje bistvene varilne postopke:

  • MAG (Metal Aktiv Gas), kar pomeni elektroobločno varjenje s taljivo elektrodo pod zaščito aktivnih plinov.
  • MIG (Metal Inert Gas), kar pomeni elektroobločno varjenje s taljivo elektrodo pod zaščito inertnih plinov.
  • TIG (Tungsten Inert Gas), kar pomeni elektroobločno varjenje z netaljivo volframovo elektrodo pod zaščito obloka z inertnimi plini.

Funkcije zaščitnega plina so:
1. zaščita pred atmosfero,
2. prižiganje obloka,
3. stabilizacija obloka,
4. vpliv na obliko prehoda materiala,
5. vpliv na mehanske in metalurške lastnosti zvara,
6. vpliv na geometrijo in videz zvara,
7. hlajenje.

Zaščitne pline lahko glede na sodelovanje pri metalurških procesih razdelimo na aktivne in inertne. Po standardu SIST EN 439 se zaščitni plini delijo v skupine z oznakami C (plini s CO2), I (inertni), M (mešanice), R (reduktivni) in F (formirni).

Aktivna plina, ki se pogosto pojavljata pri raznih plinskih varilnih mešanicah za varjenje, sta O2 in CO2, inertni plini so Ar, He in N2, reduktivni plin pa je H2.

Postopke bi lahko glede na vrsto materialov, ki se varijo razdelili tudi na naslednje skupine:

MAG – varjenje nelegiranih jekelMIG, TIG – varjenje v zaščitnem plinu visokolegiranih materialov
MIG, TIG – varjenje aluminija v zaščitnem plinu
MIG spajkanje

Za točno sestavo in pravilno izbiro smo vam pripravili zbirko vseh standardnih mešanic iz naše ponudbe. Seveda pa smo vedno pripravljeni izdelati mešanice po vaših željah. Za dodatne informacije in pomoč pri izbiri plina in oskrbe pa se obrnite na naše strokovne sodelavce.

Kontaktna oseba

Stanko Jamnikar


Tel: 02 669 03 26
Faks: 02 661 60 41
Mob: 041 339 842
[E-Mail]