Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Vodik

VodikVodik - splošni podatki

Simbol: H
Vrstno (atomsko) št.: 1
Masno št.: 1,2,3 
Relativno atomska masa:  1,00794
Skupina: I.
Perioda: 1. 

Vodik je najlažji med vsemi plini. Med načini njihove proizvodnje so najpomembnejši katalitični postopki reformiranja (Steam-Reforming) in kloralkalična elektroliza. Zaradi svojih fizikalnih in kemičnih lastnosti se vodik precej uporablja v industriji kot gorilni plin za posebne uporabe, kot zaščitni plin v toplotni obdelavi, živilski tehnologiji in elektroniki. Zaradi visoke toplotne prevodnosti se uporablja tudi kot hladilni plin, na primer za generatorje.

Več kot dve tretjini proizvedenega vodika na svetu se uporablja v kemični industriji. Pri tem se glavni delež uporablja za sintezo amoniaka in metanola. Poleg tega uporablja kemična industrija številne hidrirne postopke, ki so delno poznani pod imeni »hydrofining« in »hydrotreating«. V zadnjem času se vodik obravnava tudi kot alternativni vir energije v prihodnosti.

Drugi tehnični plini