Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Varilni zaščitni plini

Pri obločnih varilnih postopkih TIG, MIG/MAG in plazma postaja vedno bolj pomembno varjenje pod zaščito inertnega plina.

Zaščitni plin pri teh postopkih bistveno vpliva na ekonomičnost in kakovost zvara.

Če so bili ob uvedbi varjenja z zaščitnimi plini običajni le posamezni plini, kot je na primer čisti argon za varjenje TIG in MIG in ogljikov dioksid za varjenje MAG, prevladujejo danes plinske mešanice.

Raznolikost standardiziranih plinskih mešanic je zelo velika, saj se kot sestavna dela zmesi ne uporabljata samo argon in CO2, temveč tudi kisik, helij, vodik in dušik. Sestavo plinskih mešanic predpisuje standard SIST EN ISO 14175 »Zaščitni plini za obločno varjenje in rezanje«. Svetovalna služba podjetja Messer za obločno varjenje svetuje in izvede demonstracije na mestu.

Drugi tehnični plini