Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Ogljikov monoksid

Ogljikov monoksidOgljikov monoksid - splošni podatki

Simbol: CO
Vrstno (atomsko) št.: 6
Relativno atomska masa: 28.0 

Ogljikov monoksid (CO) je pomemben vmesni proizvod kemične industrije.

Za proizvodnjo ogljikovega monoksida obstajata v principu dva postopka:

  1. eksotermna reakcija ogljik vsebujočih medijev s kisikom, »delna oksidacija« (POx) ali
  2. katalitična reakcija lahkih ogljikovodikov s paro Steam-Reforming (SR) oziroma v najenostavnejši obliki Steam-Methane-Reforming (SMR).

Ogljikov monoksid se uporablja v številnih postopkih, a z različno čistostjo. V standardni kakovosti služi za proizvodnjo fosgena in ocetne kisline. Kot zelo čist plin se v elektroniki uporablja kot komponenta v plinih za preizkušanje in kalibriranje ter za sintezo umetnih diamantov.

Messer nudi ogljikov monoksid standardne kakovosti za tehnično uporabo v jeklenkah. S prevozom v modernih prikolicah je mogoče dobaviti tudi velike količine za različne procese v kemični industriji.

Drugi tehnični plini