Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Tehnični plini

Popolna raznolikost naših plinov

Messer dobavlja številne industrijske pline v različnih agregatnih stanjih in stopnjah čistosti. Ločevanje zraka je pri tem najpomembnejši postopek. V program dobave spadajo tudi ogljikov dioksid in gorilni plini, ki so pridobljeni iz drugih virov. Odvisno od potrebne količine in uporabe se uporabljajo različni sistemi za oskrbo.

V nadaljevanju najdete kratek opis značilnosti pomembnih tehničnihih plinov. S klikom pridete do podrobnih informacij o čistoči in oblikah dobave.

Kaj so tehnični plini?

Poleg ogljikovega dioksida, acetilena, vodika in helija so za industrijske dejavnosti potrebni tudi kisik, dušik, argon, ksenon, neon in kripton ter veliko različnih plinskih mešanic. V podjetju Messer te pline imenujemo »plini za življenje«. Proizvajajo jih v velikih industrijskih obratih in so za mnogo postopkov izdelave vsakdanjih izdelkov prav tako pomembni kot voda in elektrika.

Od kod prihajajo?

Kisik, dušik, argon, ksenon, neon in kripton pridobivamo iz zraka. Ogljikov dioksid pridobivamo predvsem iz izpušnih plinov, ki nastanejo pri industrijskih dejavnostih, in ga nato očistimo. V nekaterih primerih ga proizvajamo tudi iz naravnih podzemnih virov. Vodik in acetilen proizvajamo kemično, helij pridobivamo iz podzemnih virov.

Kako pline pridobivamo?

Za pridobivanje teh plinov uporabljamo enote za ločevanje zraka, ki so visoke 40 metrov ali več. V njih se odvija fizikalen proces, ki zrak ločuje na njegove sestavne dele. Ta proces, imenovan tudi nizko temperaturna rektifikacija, poteka, kot je opisano spodaj:

Atmosferski zrak se iz okolja

  • filtrira (odstrani se prah) in stisne na približno 6 barov,
  • predhodno se ga ohladi s hladilno vodo,
  • v molekulskem situ se osuši, izloči se ves CO2,
  • ohladi se na vsaj -175 °C ter utekočini v glavnem toplotnem izmenjevalniku,
  • v separacijski koloni se ga loči na tekoči ali plinasti kisik in dušik,
  • posebej se loči tudi tekoči argon.

Pline se v tekoči obliki hrani v rezervoarjih.

Kako pridejo »plini za življenje« do stranke?

Manjše količine plinov se hranijo v plinskih jeklenkah. Kadar so potrebne večje količine industrijskih plinov, v obratih naših strank namestimo rezervoarje. Ti rezervoarji se uporabljajo za hranjenje plinov, kot so kisik, dušik, argon ali CO2, v tekoči obliki. Za prevoz plina iz proizvodnih obratov do strank uporabljamo avtocisterne in železniške cisterne.
Veliki industrijski koncerni, kot so jeklarne ali kemična podjetja, potrebujejo tako velike količine plina, da imajo pogosto v svojih obratih lastno enoto za ločevanje zraka, ki proizvaja kisik, dušik in argon. V nekaterih primerih se za oskrbo s plini enega ali več večjih objektov, kot so industrijska območja, uporabljajo tudi plinovodi.
Večja ko je količina plinov, ki jo stranka potrebuje, krajša mora biti razdalja od lokacije stranke do lokacije, kjer se proizvajajo plini. Na splošno se plini proizvajajo, kjer se potrebujejo, torej blizu industrijskih območij.

Kdo potrebuje »pline za življenje«?

Tehnični plini se uporabljajo različno čisti in za vrsto namenov, tudi kot plini za živila in medicinski plini. Tehnični plini lahko proizvodne procese naredijo varnejše in bolj stroškovno učinkovite ter izboljšajo kakovost izdelkov. Pogosto prispevajo tudi k varovanju okolja. Nekaterih procesov in področij uporabe si brez kemičnih procesov s pomočjo plinov ni mogoče predstavljati. Ti plini se največ uporabljajo v avtomobilski industriji, jeklarstvu, okoljskem inženirstvu, proizvodnji hrane in pijače, gradbeništvu, metalurgiji, pri obdelavi stekla in keramike, proizvodnji medicinskih in farmacevtskih izdelkov, v kemični industriji ter pri raziskavah in razvoju.