Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Helij

He

Helij - Splošni podatki

Vrstno (atomsko) št. : 2
Masno št.: 4
Relativno atomska masa: 4.00260
Skupina: XVIII.
Perioda: 1.

V vesolju je helij za vodikom najbolj razširjen element. V zemeljski atmosferi pa ga skoraj ni. Zato danes ves potreben helij pridobivamo iz virov zemeljskega plina, ki vsebuje helij. Bogata nahajališča v ZDA, Severni Afriki in Rusiji pokrivajo vse svetovne potrebe.

Messer ima dolgoročne pogodbe o dobavi z naslednjimi viri:

  • v Severni Ameriki se na zemljišču nekega proizvajalca mineralnega olja nahaja največja posamezna proizvodnja na svetu s približno 27 milijoni m³,
  • od leta 1992 je helij na razpolago pri največjem svetovnem ruskem proizvajalcu zemeljskega plina,
  • za zagotovitev oskrbe kupcev v Evropi po najkrajši poti dobavlja Messer helij dodatno iz Alžirije,
  • v Vudžjangu (Kitajska) in Busanu (Koreja) ima skupina Messer pomembne polnilnice helija za azijski trg.

Zanesljiva in potrebam kupca prilagojena oskrba, ki jo nudi Messer, je eden izmed dejavnikov uspešnosti. Za potrebe kot hladilo in za transport na dolge razdalje se helij uporablja v močno ohlajeni tekoči obliki. Za kupce, ki potrebujejo večje količine tekočega helija za hlajenje, nudi  podjetje Messer sistem za vračilo in ponovno utekočinjanje »rabljenega« helija.

Drugi tehnični plini